مقاله فنون تدریس لغات انگلیسی

دانلود مقاله فنون تدریس لغات کتاب زیان انگلیسی 1 روش تدریس لغات انگلیسی نحوه تدریس لغات انگلیسی روش های تدریس لغات انگلیسی تدریس لغات انگلیسی روش تدریس لغات جدید زبان انگلیسی روش تدریس لغات زبان انگلیسی آموزش لغات انگلیسی به کودکان آموزش لغات انگلیسی رایگان آموزش لغات انگلیسی با تلفظ آموزش لغات انگلیسی صوتی آموزش لغات انگلیسی به فارسی

Paper English vocabulary teaching techniques

مقاله فنون تدریس لغات انگلیسی (1)

مقدمه
معلمين باتجربه زبان انگليسي به عنوان زبان دوم خيلي خوب مي دانند كه لغت تا چه اندازه اهميت دارد. آنها مي دانند كه محصلين بايد هزاران لغت را كه گويشوران ونويسندگان انگليسي به كار مي برند بياموزند. خوشبختانه، نياز به لغت نكته ايست كه هم معلمين و هم محصلين برآن متفق القول اند. البته طي ساليان متمادي در برنامه هاي خاص آماده سازي معلمين زبان توجه چنداني به روشهاي ياري دادن محصلين درخصوص آموختن لغت نشده است.  دربعضي از كتابها به معلمين توصيه شده است كه محصلين مي توانند لغات را بدون كمك بياموزند درحقيقت گاهي به معلمين گفته شده است كه پيش از آموختن گرامر و سيستم صوتي زبان نبايد لغات زيادي رابه محصلين ياد داد. درمقالاتي كه درمجلات خاص معلمين مي خوانيم بندرت از مقوله لغت صحبت به عمل مي آيد، درمقابل بر تلفظ و گرامر تأكيد شده و برلغت يا تأكيد نمي شود و يا اين تأكيد اندك است. خلاصه آنكه در برنامه هاي ويژه معلمين درسالهاي اخير مسأله لغت به بوته فراموشي سپرده شده است، و لازم است كوششي به عمل آورده و به علت آن پي ببريم.

فهرست مطالب
مقدمه
«فصل اول»
دليل بي توجهي به آموزش لغت درگذشته
دلايل فعلي تأكيد برآموزش لغت درحال حاضر
«فصل دوم »
تدريس لغت درمرحله ابتدايي
چرا يادگيري لغات مقدماتي با اشكال روبرو مي شود؟
ايجاد احساس نياز به كلمات
نگاهي به يك درس از يك كتاب درسي
درمورد ليست موجود در صفحه كتاب درسي چه بايد كرد؟
نشان دادن معاني كلمات
«فصل سوم»
شيوه هايي ديگر براي كلاسهاي مبتديان
دليل مفيد بودن جملات امري در تدريس لغت چيست؟
به كار گيري اشياء واقعي براي تدريس لغت
تعيين ارزش تصاويري كه محصلين رسم مي‌كنند
دراين مقاله نكات زير مورد توجه قرار گرفت:
«منابع»

تاريخچه زبان انگليسي
انگليسي چيست؟
(ريشه ها)
تاريخ مختصر از منابع و رشد زبان انگليسي
انگليسي قديم (باستان)
انگليسي ميانه (وسطي)
انگليسي مدرن
انگليسي مدرن اخير
تنوع در زبان انگليسي
يك خلاصه از تاريخ شناسي انگليسي


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 34

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط