پاورپوینت آزمون هوش وکسلر 4

پاورپوینت آزمون هوش وکسلر 4
چکیده محتوای فایل:

آزمون هوش وکسلر 4

تعریف هوش

الف. عملی

ب. تحلیلی

ج. کاربردی

نظریه های هوش

1. روانسنجی
2. عصبی زیستی
3. رشدی
4. شناختی و پردازش اطلاعات

سوابق تاریخی تدوین آزمون

1939_ وکسلر بزرگسال
1945_ وکسلر کودکان
1955_ تجدید نظر وکسلر بزرگسال
1974_ تجدید نظر وکسلر کودکان
1976_ وکسلر پیش دبستانی
1991_ وکسلر کودکان 3
1997_ وکسلر بزرگسالان 3
2002_ وکسلر پیش دبستانی 3
2003_ وکسلر 4: ترجمه و انطباق دکتر عابدی 1388

معرفی آزمون وکسلر 2

خرده آزمون ها

مقیاس های کلامی:
1. اطلاعات
2. شباهت ها
3. لغات
4. محاسبه
5. درک و فهم
6. فراخنای ارقام

اطلاعات عمومی (ذخیره)

آموخته های قبلی
کنجکاوی عقلی
علایق فرهنگی
زمینه تحصیلی قبلی
حافظه دور
در برابر اختلالات و نقایص عصبی بشدت مقاوم (پایا)
شاخص مناسبی از هوش کلی
حداقل تاثیر از اضطراب

شباهت ها(اصلی)

مفهوم سازی کلامی
استدلال انتزاعی
تفکر انعطاف پذیر
در آسیب های حاد روانی و عارضه های پیری نمرات کاهش میابد

لغات (اصلی)

هوش کلی کلامی
کاربرد زبان
زمینه تحصیلی و یادگیری فرهنگی
رشد زبان
دامنه افکار ، تجارب و علایق
حافظه بلند مدت
توان هوشی
پایا

بهترین شاخص هوش عمومی (64% واریانس عامل G)

محاسبه (ذخیره)

استدلال عددی
سرعت کار کردن با اعداد
تمرکز و دقت
تجزیه و تحلیل مسایل عددی
حساس به حواس پرتی و اضطراب

درک و فهم (اصلی)
سازگاری اجتماعی
قضاوت در موقعیت های عملی- اجتماعی
میزان طرفداری از معیار های قراردادی
هوش اجتماعی
همبستگی بالا با اطلاعات و گنجینه لغت (0.7 – 0.8 )

فراخنای ارقام (اصلی)
حافظه کوتاه مدت شنیداری
تمرکز و دقت
ترتیب و توالی
جابه جایی الگوهای فکری
یادگیری طوطی وار
حساس ترین خرده آزمون نسبت به آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی یادگیری

حافظه کوتاه مدت شنیداری
تمرکز و دقت
ترتیب و توالی
جابه جایی الگوهای فکری
یادگیری طوطی وار
حساس ترین خرده آزمون نسبت به آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی یادگیری

مقیاس های عملی

تکمیل تصاویر
تنظیم تصاویر
طراحی مکعب
الحاق قطعات
رمزگردانی
ماز


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط