پاورپوینت ترانسفرماتورها

پاورپوینت ترانسفرماتورها

ترانسفرماتورها از اهمیت بسیاری در انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی بین انواع ولتاژها برخوردارند. این دستگاه‌ها با استفاده از اصول الکترومغناطیسی، جریان مستقیم را به جریان متناوب یا بلعکس تبدیل می‌کنند. ترانسفرماتورها به عنوان بخش اساسی در شبکه‌های برق و انواع صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش اساسی در تامین نیروی الکتریکی با ولتاژ مناسب برای مصرف‌کنندگان دارند.

بخشی از متن پاورپوینت
رانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را بین دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکترومغناطیسی منتقل می‌کند. به این صورت، یک جریان متغیر در سیم‌پیچ اولیه ترانسفورمر موجب تولید میدان مغناطیسی متغیر در هسته ترانسفورماتور گردیده و تاثیر میدان متغیر مغناطیسی منجر به ایجاد ولتاژ در سیم‌پیچ ثانویه می‌شود.

انرژی الکتریکی را می‌توان بین دو سیم‌پیچ (کویل) بدون اتّصال فلزی بین دو مدار از طریق میدان مغناطیسی منتقل کرد. در سال ۱۸۳۱، قانون القای فارادی این اثر را توصیف کرد. ترانسفورمرها برای افزایش یا کاهش ولتاژ متناوب در پروژه‌های برق استفاده می‌شود.
نمایید.

فهرست مطالب:
ترانس فورماتور چیست
اصول پایه‌ای ترانس فورماتور
قانون القاع
معادله توان
مباحث فنی
شارنشتی
تاثیر بسامد
تلفات توان
مقاوت سیم پیچ ها
تلفات پسماند
جریان گردابی
تغیر شکل بر‌اثر میدان مغناطیسی
مدار معادل
اتوترانسفورماتور
تراسفرمر سه فاز
ساختمان


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 45

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط