پاورپوینت خلاصه نظام اقتصادی صدر اسلام

نظام اقتصادی صدر اسلام بر پایه عدالت، تعاون و انصاف بنا شده بود. در این نظام، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد، اما در عین حال، بر کمک به نیازمندان و فقرا نیز تأکید فراوان می‌شد.

پاورپوینت خلاصه نظام اقتصادی صدر اسلام

جزیره‌ العرب در آستانه ظهور اسلام
موقعیت و شرایط جغرافیایی شبه جزیره عربستان پیش از بعثت پیامبر(ص) موجب شکل گیری جامعه ای با خصوصیات و ویژگی های خاص در این سرزمین گردیده بود به دلیل کمبود آب و فقدان شرایط کشاورزی و یکجا نشینی اکثریت مردمان به صورت دسته های چند ده نفری یعنی قبیله،زندگی سختی را تجربه می کردند.این قبایل همواره به دنبال چراگاه از نقطه ای به نقطه دیگر کوچ می نمودند.
این سرزمین به حدی خشک و بدون آب وعلف است که اعراب ساکن درآن در انزوا وجدا از جهان متمدن آن روز بسر می بردند.

به دلیل وجود بیابان ها وصحراهای خشک،سوزان و پهناور باوجودی که در دل منطقه استراتژیک خاورمیانه واقع است،مهاجمان و جهان گشایان به ناچار درلشکر کشی ها وتهاجمات آن را دور می زدند وبه دلیل شرایط سخت حتی زحمت عبور از آن را به خود راه نمی دادند این وضعیت از طمع وتهاجم وسلطه قدرت های اطراف به جزیره العرب می کاست واز سویی محدودیت عقب افتادگی وانزوای ساکنانش را به دنبال داشت.از این رو می توان گفت این جامعه منزوی در مرحله قبل از شکل گیری تمدن به سر می برد زیرا تمدن از مرحله کشاورزی و یکجا نشینی آغاز می شود.به قول ویل دورانت«مدنیت از کلبه برزگرآغاز می کند،ولی در شهر به گل می نشیند وبار می دهد»

چنانچه در رابطه باشکل گیری تمدن ووجود عناصر اصلی آن معتقد است« در تمدن چهار رکن وعنصر اساسی می توان تشخیص دادکه عبارتند از:پیش بینی واحتیاط در امور اقتصادی،سازمان سیاسی،سنن اخلاقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر. ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که هرج ومرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد،چه فقط هنگام از بین رفتن ترس است  که کنجکاوی واحتیاج به ابداع واختراع به کار می افتد و انسان خود را تسلیم غریزه ای می کند که اورا به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت وتهیه وسایل بهبود زندگی سوق می دهد…

فهرست:
جزیره‌ العرب در آستانه ظهور اسلام
ظهور اسلام، هجرت پیامبر از مکه به مدینه و تشکیل یک نظام اسلامی
بیت المال
بخش عمومی
پول، سیاستهای پولی و سیاستهای تشویقی در صدر اسلام
تجارت و داد و ستد در صدر اسلام
نظریه مصرف و رفتار مصرف کننده
نظریه تولید و رفتار تولید کننده
نظریه پس‌انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
تعادل عمومی
کارایی و عدالت


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط