پاورپوینت رده بندی علف های هرز

پاورپوینت رده بندی علف های هرز

پاورپوینت رده بندی علف های هرز
بخشی از متن:
گیاهانی هستند که به صورت ناخواسته و برخلاف میل کشاورز رویش پیدا می‌کنند، به عبارتی دیگر به گروهی از گیاهان که می‌توانند در حد بالایی از لحاظ کمی و کیفی به محصولات سالانه و دایمی در یک سال خسارت بزنند گفته می‌شود، علف هرز گیاهی است که بر خلاف محصول مورد کشت در مزرعه رشد می‌کند هر چند که خود جزو گیاهان زراعی بوده و به تنهایی ممکن است به یک محصول کشت شود، ولی در مزرعه مورد نظر به عنوان عامل تلقی شده و علف هرز محسوب می‌گردد. ممکن است بوته‌هایی از گندم در مزرعه جو دیده شود که به عنوان علف هرز حذف شوند، هر چند که ارزش اقتصادی گندم از جو بیشتر باشد.

فهرست :
علف هرز چیست
اهمیت اقتصادی وخسارت
نحوه زندگی علف‌های هرز
تقسیم‌بندی علف‌‌های هرز از روی ویژگی‌های ساقه
تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی
مورفولوژی علف های هرز
پهن برگ‌ها یا دولپه‌ای‌ها
باریک برگ‌ها یا تک لپه‌ای‌ها
فیزیولوژی علف های هرز
گیاهان C3 و C4
متابولیسم کراسولایی
پیشگیری
ریشه کنی
پس رویش
اختلاط علفکش با آب آبیاری
ایجاد  رقابت
افت کیفی و کمی محصولات کشاورزی
میزبان بیماری ها و آفات
سمی بودن علف های هرز وضرر مستقیم برای دام و انسان
ترشح مواد بازدارنده
افت ارزش اقتصادی زمین کشاورزی
رشد علف های هرز در منابع آب
اختلال علف های هرز در عملیات زراعی
علف های هرز یک ساله
علف های هرز دو ساله
علف های هرز چند ساله یا دائمی
تقسیم بندی بر اساس خصوصیات فیزیولوژی گیاه
دسته بندی بر اساس شکل برگ و ریخت شناسی علف هرز
علف های هرز انگل


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 35

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط