پاورپوینت روانشناسی تجربی

پاورپوینت روانشناسی تجربی

پاورپوینت روانشناسی تجربی
تعریف روان شناسی تجربی :
روان شناسی تجربی یعنی کاربرد روش آزمایشی در روان شناسی
کاربرد روش آزمایشی در روان شناسی

مشاهده :
یعنی درک وقایع و روابط آنها به کمک حواس یا به کمک ابزار هایی که بر دقت و توانایی حواس می افزاید .

ارائه فرضیه :
همان حدسی و گمان اولیه یا رابطه اگر که بین متغیر ها فرض می شود

آزمایش :
محقق فرضیه خود را مورد آزمایش قرار می دهد تا درست یا نادرست بودن آن معلوم شود . تأثیر متغیر مستقل به وابسته را در حالی که بقیه موارد برابر است را می سنجد.

تنظیم و طبقه بندی نتایج :
که معمولاً با فنون آماری انجام می گیرد بدین ترتیب که محقق پس ازآن که مرحله آزمایش را پشت سر گذاشت نتایج به دست آمده را به کمک روش های آماری تنظیم و طبقه بندی می کند و آخر الامر به تفسیر آنها می‏پردازد.

دشواری های روش آزمایشی :
اصولاً از نوع دشواری های اخلاقی است بدین صورت که نمی توان پدیده هایی مثل خودکشی را به صورت آزمایشی مورد مطالعه قرار داد.اما این دشواری ها به کمک روان شناسی حیوانی تا اندازه ای حل شده اما جای تردید نیست که نتایج حاصل از مطالعه حیوانات درباره انسان به راحتی قابل تعمیم نخواهد بود .

تاریخچه :
فخنر:
که کتاب اصلی او در سال 1860 تحت عنوان اصول سایکوفیزیک منشر شد معمولاً بنیان گذار روان شناسی تجربی به حساب می آید .

هلم هولتز :
یکی دیگر از فلاسفه آلمانی است که به پیشرفت روان شناسی تجربی کمک کرده است .او بود که برای اولین بار نظریه ی رنگ ها را ارائه داد و نیز در گسترش آن کوشید .

وونت :
در واقع اولین روان شنسا تجربی است، اوست که در سال 1879 اولین آزمایشگاه روان شناسی را در لایپزیک آلمان بنا نهاد.

الف) نظریه گشتالت:
که در اثر تلاش های ماکس ورتمایمر و شاگردان و همکاران او رشد یافته است . اساس مکتب گشتالت این است که نمی تواند روان را به واحد های مجزا تقسیم کرد.
جنبش فکری حاصل از نظریه ی گشتالت از این جهت حایز اهمیت است که خطر تجربه روان به عناصر کوچک را خاطر نشان می سازد و بر اهمیت محیط تأکید می ورزد.

ب) رفتار گرایی :
که در سال 1913 و به دنبال نظرات واستون به وجود آمد طبق این نریه مطالعه روان باید بر اساس توصیف رفتار های قابل مشاهده انجام گیرد و نه بر اساس محتوای آگاهی روان شناسی رفتار گرایی یعنی روانشناسی مبتنی بر مشاهده به دنبال مطالعات پاولف درباره بازتابهای شرطی به سرعت گسترش یافت.
و………….

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم : روش شناسی
فصل چهارم : واکنشهای هیجانی
فصل پنجم : فرایندهای حسی و روشهای سایکوفیزیک
فصل ششم : ادراک
فصل هفتم : یادگیری و حافظه
فصل هشتم : تلفیق پذیری
فصل نهم: روان شناسی اجتماعی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 60

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط