پاورپوینت سیستم های اطلاعات بیمارستانی

سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند، به جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات مربوط به بیماران، پرسنل و فرآیندهای درمانی در بیمارستان‌ها می‌پردازند. با استفاده از HIS، کارکنان بیمارستان می‌توانند به اطلاعات بیمار به طور سریع و آسان دسترسی داشته باشند، که این امر منجر به بهبود کیفیت مراقبت از بیمار، افزایش کارایی و کاهش خطاهای پزشکی می‌شود. HIS همچنین به بیمارستان‌ها در مدیریت منابع، صورتحساب و سایر وظایف اداری کمک می‌کند.

پاورپوینت سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان
اهداف مدارک پزشکی
ابزار ارتباطی بین متخصصین مراقبت های بهداشتی درمانی
ارزیابی مراقبت ها به عنوان مدرک قانونی
امکان پژوهش و آموزش
اعتباربخشی و تائید مراکز درمانی
بازپرداخت هزینه های درمانی توسط سازمان های بیمه
بهبود عملکرد و ارزیابی توسط کمیته های بیمارستانی

تاریخچه پرونده های الکترونیکی
از دهه 1960 در حوزه بستری
شروع از ایستگاه های پرستاری
از دهه 1980 حوزه سرپایی

انواع پرونده های الکترونیکی
پرونده الکترونیکی پزشکی – Electronic Medical Record (EMR)
پرونده الکترونیکی بیمار- Electronic Patient Record (EPR)
پرونده کامپیوتری بیمار – Computerized Patient Record /
Computer Based Patient Record (CPR)
پرونده الکترونیکی مراقبتهای بهداشتی – Electronic Health Care Record (EHCR)
پرونده سلامت شخصی – Personal Health Record (PHR)
پرونده پزشکی دیجیتال – Digital Medical Record (DMR)
و………………

فهرست مطالب
1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان
2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها
3- انواع نظام‌های اطلاعات بیمارستانی، ضرورت استفاده و اجزای آن
4- تعامل با سایر نظام‌های اطلاعاتی
5- جایگاه نظام اطلاعات بیمارستانی در نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان و نقش آن در بهبود فرآیندها، تعاملات انسانی
6- کاربردهاي باليني، تصميم‌ياري، هزينه-پيامد
7- سیر تکاملی، مدل توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و راه‌حل‌های فنی
8- ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 155

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط