پاورپوینت سیستم پشتیبانی تصمیم (تصمیم یار) DECIDION SUPPORT SYSTEMS

پاورپوینت سیستم پشتیبانی تصمیم (تصمیم یار) DECIDION SUPPORT SYSTEMS

پاورپوینت سیستم پشتیبانی تصمیم (تصمیم یار) DECIDION SUPPORT SYSTEMS
تعریف سیستم تصمیم ‌یار DSS
– تعریف کاملی برای آن ارائه نشده است
– DSS یک مجموعه از رویه ها را در مدل مشخص برای پردازش داده و کمک به مدیران در تصمیم گیری بیان می کند.
– DSS اولین بار در سالهای 1970 توسط آقای Lester مطرح شد.
– واحد عملیاتی درDSS  پرس وجو (Query که فقط می تواند واکشی داده را انجام دهد) است و امروزه مبتنی بر دانش است.

nDSS می تواند دو رویکرد داشته باشد:
nWhat If
nGoal Seeking
nDSS یک Modeling System است، یعنی باید ابتدا کد مجازی آن نوشته شود.

مشخصات کلی
lسیستمی به منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری نیمه‌ساخت‌یافته
lمشاوری برای تصمیم‌گیران ولی تصمیم‌گیری نمی‌کند
lمبتنی بر کامپیوتر
lبر خط (On-line)
lرابط کاربر و خروجی‌های گرافیکی
سطوح گوناگون تصمیم‌یاری

انواع سیستمهای موجود بر اساس شیوه پشتیبانی از تصمیم گیر
lسیستم تصمیم یار (DSS)
lسیستم اطلاعات اجرایی (EIS)
lسیستم مبتنی بر دانش (KBS)
lسیستم یادگیری ماشین (MLS)
lسیستم بهبود خلاقیت (CES)

اجزاء DSS
1.پایگاه داده(DataBase)
مجموعه ای از داده های یکپارچه است که DSS بعنوان ورودی از آنها استفاده می کند.
– درونی (Internal Database)
– بیرونی (External Database)

پایگاه مدل (Model Base)
مدل نمایش خلاصه ای است که اجزاء و روابط بین آنها را در یک پدیده نمایش می دهد.

انواع مدل:
lمدل پژوهش عملیاتی
lمدل دانش مدیریت
lمدل رفتاری

3.نرم افزار DSS
مدل پژوهش عملیاتی:
بکارگیری فرمولهای ریاضی برای رسیدن به راه حلهای مطلوب و بهینه
– برنامه ریزی خطی
– تحلیل ABC
– برنامه ریزی تکنیک های ریاضی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 31

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط