مقاله آمار بررسی و مقایسه نمرات دو ترم یک دانش آموز

دانلود مقاله آمار بررسی و مقایسه نمرات دو ترم یک دانش آموز
مقدمه
بررسی نمرات دانش آموزان همیشه عاملی بوده جهت بررسی پیشرفت یا افت درسی دانش آموزان که می تواند بسیار مفید باشد . با این بررسی و مقایسه می توان افت تحصیلی دانش آموز را نتیجه گرفته و سعی در پیدا کردن علل آن کرد و در صورت امکان علل را برطرف نمود . و همچنین اگر نتیجه بررسی نشان دهنده پیشرفت تحصیلی دانش آموز باشد می توان علل پیشرفت را یافته و برای دیگر دانش آموزان که افت تحصیلی داشته اند این شرایط را فراهم کرد تا آنها هم به سوی پیشرفت قدم بردارند . هدف این مقاله بررسی نمرات پایانی سال اول و نمرات ترم اول از سال دوم یک دانش آموز است .

جامعه و نمونه آماری
جامعه ما کل نمرات یک دانش آموز می باشد . که در آن به صورت تصادفی ۱۴ درس دانش آموز را انتخاب کرده ایم و نمرات پایانی سال اول و نمرات ترم اول از سال دوم را از او پرسیده ایم که داده های زیر حاصل شده است :

نمرات پایانی اول:
۱۹و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۷۵/۱۷ و ۱۷و ۱۶و ۷۵/۱۵و ۱۵و ۱۵٫ ۱۵و ۱۴ و ۱۴

نمرات ترم اول از سال دوم:
۱۹ و ۱۸ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷و ۵/۱۶ و ۱۶ و ۵۰/۱۴ و ۵۰/۱۳ و ۲۵/۱۳ و ۱۱و ۱۱ و ۱۱ و ۸
و در نهایت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ایم .


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 12

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط