مقاله بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان چاق

Project to investigate the effect of calcium supplementation on the lipid profile of obese women

دانلود مقاله بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان چاق

بخشی از متن

امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپید ها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپید ها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار ۱ گرم در روز و به مدت ۳۰ روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود. کلسیم از فراوان‏ترین املاح موجود در بدن است، به طوری که حدود ۲-۵/۱ درصد وزن بدن و ۳۹% املاح بدن را تشکیل می ‏دهد. حدود ۹۹% کلسیم در استخوان ‏ها و دندان وجود دارد. کلسیم دندان‏ ها قابل به حرکت در آمدن و برگشت به خون نیست. اسکلت بافت دینامیکی است که در صورت نیاز سبب برگشت کلسیم و املاح دیگر به خون و مایعات خارج سلولی می گردد. به هر حال بعد از بزرگسالی احتباس کلسیم دریافت  شده از طریق غذا و مکمل‏ ها توسط استخوان محدود می ‏شود مگر آنکه کلسیم همراه با ویتامین D یا یک داروی محافظت کننده استخوان مصرف گردد.

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………..

اهداف و فرضیات………………………………..

هدف اصلی……………………………………..

اهداف ویژه……………………………………

هدف کاربردی…………………………………..

فرضیات……………………………………….

جدول متغیرها………………………………….

فصل اول: کلیات………………………………..

مقدمه‌ای بر کلسیم………………………………

نیاز (DRI) و مسمومیت……………………………

مهمترین عملکردهای کلسیم………………………..

منابع غذایی و دریافت…………………………..

ارتباط دریافت پائین کلسیم با بیماری های مزمن……..

استئوپورز…………………………………….

فشارخون بالا…………………………………..

سنگ کلیه……………………………………..

سرطان………………………………………..

لیپیدهای خون………………………………….

تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)……………..

کلسترول………………………………………

لیپوپروتئین‌ها…………………………………

متابولیسم لیپوپروتئین‌ها………………………..

بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها

DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن…………………….

محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین………………..

ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها………….

ارتباط کلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن…….

فصل سوم: مواد و روش‌ها………………………….

نوع پژوهش…………………………………….

افراد مورد مطالعه……………………………..

معیارهای ورود به مطالعه………………………..

معیارهای خروج از مطالعه………………………..

برآورد حجم نمونه………………………………

نمونه‌یابی…………………………………….

نحوه انجام پژوهش………………………………

مکمل کلسیم و دارونما…………………………..

اندازه گیری محتوای کلسیم کپسول‌ها………………..

اندازه‌گیری‌های تن سنجی………………………….

نمونه‌های خون………………………………….

اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها………………

اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها…………………….

تجزیه و تحلیل آماری……………………………

محاسبه کلسیم و انرژی رژیم غذایی…………………

ملاحظات اخلاقی………………………………….

فصل چهارم: یافته‌ها…………………………….

میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل دارونما

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما

مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله

مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله

جمع‌بندی نتایج…………………………………

فصل پنجم: بحث…………………………………

مقایسه گروه های مکمل کلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه

تأثیر مکمل یاری کلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها

تأثیر مکمل یاری بر وزن و چربی بدن……………….

پیشنهادات…………………………………….

پیوست و ضمائم…………………………………

چکیده انگلیسی…………………………………

منابع و ماخذ………………………………….

فهرست پیوست و ضمائم:

پیوست ۱: رضایت نامه کتبی ………………………

پیوست ۲: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه

پیوست ۳: پرسشنامه ۳ روز یاد آمد خوراک …………..

پیوست ۴: واژه های اختصاری ……………………..


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 124

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط