دانلود مقاله مدارهای ALU

دانلود مقاله مدارهای ALU

واحد محاسباتی، منطقی و شیفت (ALU)
در کامپیوتر، به جای اجرای ریز عملیات بر روی هر ثبات، معمولاً یک سری ثبات به یک واحد مشترک محاسباتی، منطقی و شیفت ALU متصل می‌گردند. برای اجرای یک ریز عملیات، محتوای ثبات بخصوصی در ورودی ALU مشترک قرار می‌گیرد. واحد ALU عملیات مربوط را انجام می‌دهد، و نتیجه به ثبات موردنظر منتقل ی‌شود. چون ALU یک مدار ترکیبی است، بنابراین، انتقال اطلاعات از ثبات منبع، به ALU و وارد کردن نتیجه به ثبات مقصد، در یک پریود پالس ساعت انجام می‌شود.
مدار محاسباتی
ریز عملیات ریاضی جدول (۴-۳) را می توان در یک مدار محاسباتی انجام داد. مبنای اولیه این مدار محاسباتی جمع کننده است که با کنترل اطلاعات ورودی به این جمع کننده، می‎توان عملیات مختلف ریاضی را انجام داد.
مدار شکل ۲ یک مدار محاسباتی چهار بیتی را نشان می‎دهد. این مدار دارای ۴ جمع کننده کامل FA و چهار مالتیپلکسر برای انتخاب عملیات مختلف می‎باشد. مدار مذکور دارای چهار بیت ورودی A است که مستقیماً به ورودی های X جمع کننده ها وارد می‎شود و چهار بیت عدد B ، و مکمل آنها   نیز به ورودی های ۰ و ۱

شکل ۱ : یک مدار محاسباتی ۴ بیتی
خروجی جمع کننده طبق رابطه:            D=A+Y+Cin
عمل جمع را انجام می دهد، که A یک عدد ۴ بیتی در ورودی Y , X چهار بیت، ورودی دیگر جمع کننده، و Cin بیت نقلی ورودی می‎باشد. با کنترل نمودن مقدار Y توسط دو بیت انتخاب S1 , S0 ، می‎توان هشت عمل ریاضی جدول ۱ را با این مدار انجام داد.
جدول ۱ : جدول محاسبات ریاضی

به ازاء S1S0=1 باشد، اطلاعات، از ورودی ۳ مالتیپلکسرها، که برابر ۱ است، وارد مالتیپلکسرها می‎شود و در نتیجه ورودی Y جمع کننده ها برابر یک است. و چون ۱۱۱۱ مکمل ۲ عدد ۰۰۰۱ است، بنابراین عدد A با مکمل ۲ عدد یک جمع شده یعنی از عدد A یکی کسر می گردد پس D=A-1 است (در حالتیکه Cin=0). اگر Cin=1 باشد D=A-1+Cin=A می‎شود یعنی اطلاعات ورودی عیناً به خروجی انتقال داده می‎شود.
به این ترتیب با کنترل مقادیر S1S0 در مدار مذکور، می‎توان هر یک از عملیات، جمع، جمع با بیت نقلی، تفریق، یک اضافه کردن، یک کم کردن …، را انجام داد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط