گزارش کارآموزی آزمایشگاه داروسازی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه داروسازی

روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول ۲۵۰ میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد ۲۰ عدد کپسول را خالی کرده و پودر داخل آن را کاملا مخلوط می کنیم تا به طور یکنواخت گردد از این پودر مقدار ۰٫۵ گرم مفنامیک اسید (۰٫۶ گرم) را دقیقا وزن کرده و در ۱۰۰ میلی لیتر اتانول گرم (که قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل کنید.
محلول حاصل را در مقابل اندی کاتور محلول فنول دو با محلول NaoH 0.1 مولار تیتر نمایید  هر میلی لیتر از محلول NaoH 0.1 مولار معرفی معادل با ۲۴٫۱۳ میلی گرم از مفنامیک اسید می‎باشد مقدار میلی گرم مفنامیک اسید موجود  درهر کپسول از فرمول زیر محاسبه می‎شود.
میلی گرم مفنامیک اسید موجود هر در کپسول= * ۲۴٫۱۳ که درآن تا حجم معرفی از محلول NaoH 0.1 مولار برحسب میلی لیتر می‎باشد   Limits:(237.5 to 262.5)
Ref: B.P ((1996), p:1793
شماره پنج ۰٫۰۹
وزن پودر و کاغذ صافی ۰٫۴۰۲۲ gr
وزن کاغذ صافی           –  ۰٫۰۰۱۴ gr
وزن واقعی پودر
در  ۱۰۰ cc الکل ۲ الی ۳ قطره اندی کاتور می ریزیم رنگ از رنگ زرد به قرمز پوست پیازی تبدیل می‎شود سه قطره سود NaoH 0.1 مولار ریختیم رنگش دوباره زرد شد که این کار به معنی خنثی شدن است سپس با ریختن ۰٫۶ گرم پودر مفنامیک اسید داخل الکل بعد از مگنت استفاده کردیم که پودر کاملا در الکل حل شود و ۲۰ دقیقه برای حل شدن به آن زمان می دهیم.
فنل زرد: Hand book of chewistry and Physics (CRC)
رنگ از زرد به قرمز پوست پیازی
فرمول مفنامیک اسید ۱۰۵% تا ۹۵     C15H15NO2¬
دلیل  استفاده از اندی کاتور: تغییر رنگ در یک PH خاص تغییر رنگ از حالتی به حالتی دیگر
چه از سود استفاده می کنیم  که چون واکنش اسید و باز برای خنثی کردن همدیگر
عمل تتراسیون:
در بورت NOH-1 0.1 مولار در ارلن الکل + پودر+ فنل دو:
۲۰٫۹= V مصرفی ازبورت
فرمول گسترده:                    عدد جرمی ۲۴۱٫۲۹
انواع اسم های تحاری: ponstan  و ponstel
حلالیت کم در آب در الکل حلالیت زیادی دارد.
در هیدروکسیدهای قلیایی حلال است نوشته شده از کتاب MERCK INDEX
بدست آوردن عدد ۲۴٫۱۳ یا ۲۴٫۱۲۹

Disnlotion انحلال:
زمان انحلال:
در محلول با حجم معین زمان مشخص غلظت خاصی را در دور مشخص (همزن) کپسول شروع به حل شدن می‎کند و غلظت را اندازه می گیریم بر حسب درصد
زمان  باز شدن Disantegration آب   روی صفحه ۳۹  ، ۷۵۰cc آب مقطر می ریزیم.
آزمایش بعد:
می خواهیم زمان باز شدن کپسول مفنامیک اسید را در بدن انسان اندازه گیری کنیم.
دستگاه Disantegration دما را به اندازه دمای بدن انسان ۳۸ تنظیم می کنیم تا هنگام باز شدن کپسول ها در آب و عبور آنها از توری  بعد از ۳۰ دقیقه از صافی عبور کرده و باز شد
آزمایش قبلی را با بچ ۱۰ انجام می دهیم.
محاسبات:
دستگاه Disantegration:
کپسول های مفنامیک اسید با بچ ۱۰
برای باز شدن کپسول time= 15 min


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 92

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط