دانلود مقاله کبوتر

دانلود مقاله کبوتر

کبوتر (فاخته یا قمری صخره ای)
معمولاً به عنوان کبوتر شناخته می‎شوند. فاخته ها مدتها قبل از طریق اروپا به آمریکای شمالی وارد شدند، این پرندگان صدها سال است که با انسانها همدم هستند. فاخته صخره ای تصور می‎شود که اولین پرنده رام شده بوده که اگر به قبل برگردیم، از زمان مصریان قدیم برای گوشت شان پرورش می یافتند.
شرح:
این پرندگان از نظر رنگ گوناگونند. این مسئله به سبب اصلاح نژاد توسط انسان می‎باشد. در حدود ۱۳ اینچ طول با یک سر خاکستری تیره، گردن قوس و قزحی با یک پشت خاکستری روشن و دو تا بال تیره.
عادات جفتگیری:
این پرندگان تک جنس اند، جفتها اغلب در فصلهای متوالی در تمام مدتی که هر دو جفت پرنده زنده اند جفتگیری خواهند کرد. اغلب تلاش خواهند کرد چندین جوجه را در هر سال تولید کنند. گاهی چهار یا پنج جوجه در یکسال ایجاد خواهند کرد.
عادات آشیان سازی:
عادات آشیان سازی این پرندگان کمی عجیب (منحصر به فرد) است. نر یک محلی را تحت نظر ماده انتخاب می کند، یک شاخه درخت (تکه چوب) را انتخاب می‎کند و آن را از طریق پشت بدن حمل می کنند و در مقابل جفتشان می گذارند. ماده ای که در منطقه آشیان سازی می ماند، چوبهایی را که نر برای او آورده قبول می‎کند و آن ها را در زیر خودش قرار می‎دهد.
لانه این پرندگان می‎تواند بر روی لبه (طاقچه) ساختمان، تیرهای عرضی طاق، تیرهای عمارت و زیرپل ها یا درون انبار غله (طویله) یافت شود. آشیانه از نظر شکل شبیه نعلبکی (بشقاب کوچک) می‎باشد و از شاخه ها و برگها درست شده. ماده ممکن است که در آشیانه برای یک روز یا دو روز قبل از گذاشته شدن اولین تخم بنشیند. عموماً ۲ تخم سفید گذاشته شده. هر دو جنس نر و ماده روی تخم می خوابند، هر چند ماده کار خوابیدن روی تخم در شب را انجام می‎دهد. خوابیدن روی تخم ۱۸ روز طول می کشد و جوجه جوان ۲۵ تا ۲۹ روز بعد از بیرون آمدن از تخم آشیانه را ترک می‎کند. در ابتدا، جوجه جوان بوسیله شیر کبوتر تغذیه شده (غذای برگردانده شده  یا قی شده از چینه دان والدین). در یک دوره زمانی ۱۰ روزه، جوجه جوان بوسیله مقادیر افزوده شده غذای جامد مثل هزارپاها تغذیه می‎شود.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 12

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.