پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه در کودکان)

پرسشنامه استاندارد کانرز والدین (دانلود پرسشنامه Questionnaire استاندارد) این پرسشنامه به صورت word و دارای ۲ صفحه می باشد. و همچنین دارای روایی و پایایی، نمره گذاری و ۲۶ سوالی می باشد

پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه در کودکان)

پرسشنامه استاندارد کانرز والدین

هدف: تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعال
تعداد سوال: ۲۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: ﻋﻠﻴﺰاده ح. (۱۳۸۴). «ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮی اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ: اﻟﮕﻮی ﺑﺎزداری رﻓﺘﺎری و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ»، ﭘﮋوﻫﺶ درﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ۱۷، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ش ۳، ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۸۴: ۳۸۴-۳۲۳

Conners C. (1997). Conners’ rating scales: revised technical manual. North Tonawanda (NY) ; Multi-Health Systems, online]. Avalable from URL: http: www.mhs.com [Assessed 2008 Mar 3


پرسشنامه استاندارد کانرز والدین به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 2

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط