گزارش کارآموزی مدرسه

Sanitary valves

 

دانلود گزارش کارآموزی مدرسه

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول آشنایی با محیط فیزیکی مکان کارآموزی ۳-۲

فصل دوم گزارش کارورزی ۱۰-۴

فصل سوم انتقادات و پیشنهادات ۱۳-۱۱

دانلود گزارش کارآموزی مدرسه
گزارش کارورزی در مدرسه

مقدمه
من با انتخاب رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه آموزشی همواره دوست داشته ام تا مدیر لایق و شایسته ای گردم تا بتوانم برای آینده فرزندان ایران زمین گامی بردارم من تا حدودی با وظایف مدیر آشنایی دارم و می دانم هدف اصلی مدیریت آموزشی، تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است.
مهمترین وظیفه یک مدیر آموزشی هدایت جریان آموزش و یادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد و پرورش دانش آموزان و هم چنین یک مدیر یک سری شرایط انتصابی دارداز جمله سلامتی بدنی،متأهل بودن، داشتن حداقل ۲۳ سال سن داشتن لیسانس و مدارج تحصیلی بالاتر و با حداقل ۲ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و غیره و می دانم یک سری وظایف مدیر مدرسه این است که نظارت بر حسن اجرا و مراقبت پیشرفت امور آموزشی و هم چنین هدایت کارکنان آموزشی ، تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان به منظور هماهنگی اولیاء و مربیان و غیره را بر عهده دارد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط