تحقیق در مورد ارتباط سیاسی

تحقیق در مورد ارتباط سیاسی

این تحقیق در مورد ارتباط سیاسی می باشد و به طور کامل و مفصل، عناصر، نهادها و ویژگی های ارتباطات سیاسی را مورد بحث قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های علوم سیاسی، حقوق، روابط عمومی، علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
ارتباط سیاسی، ارتباطاتی است، که اثراتی بالفعل یا بالقوه بر عملکرد یک نظام سیاسی یا هر وجود مستقل سیاسی دیگر، داشته باشد. به عبارت دیگر ارتباطات سیاسی انتقال اطلاعات سیاسی از یک بخش نظام سیاسی به دیگر بخش‌ها و همچنین بین نظام سیاسی و نظام اجتماعی است.

با این تعریف ارتباطات سیاسی برای رفتار اجتماعی و سیاسی حیاتی محسوب می شود تا آنجا که بدون ارتباطات نه سیاست و نه جامعه نمی تواند رشد یابد. پیام های سیاسی ویژه ای وجود دارند که به روشنی قابل تشخیص هستند. نظیر سخنرانیهای سیاسی، مواضع انتخابی، تصمیمات حکومتی و مذاکرات سیاسی.

ارتباط سیاسی همانند ارتباط در سایر زمینه ها هم به شکل افقی و هم عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.ارتباط سیاسی 3 مجرای اصلی را به کار می‌گیرد:
1- رسانه‌های جمعی
2- گروهای فشار و احزاب سیاسی
3- تماس‌های بین افراد

از لحاظ تاریخی، کهن‌ترین پژوهش‌ها در زمینه‌ی ارتباطات سیاسی متعلق به اندیشمندان یونان باستان است؛ که “گورجیاس” اثر معروف افلاطون در رأس آن‌ها قرار دارد. این کتاب، که افلاطون نام یک سوفیست را بر آن نهاده است و درباره‌ی فن سخنوری برای دست‌یابی به قدرت، نوشته شده است، این موضوع را با قلمی نقّاد، مورد بررسی قرار می‌دهد.

اثر دیگر این عرصه را می‌توان کتاب “شاهزداده”، متعلق به نیکولو ماکیاولی، سیاستمدار و متفکّر ایتالیایی دانست؛ که وی در این کتاب، به تشریح قدرت‌های سیاسی و چگونگی حفظ آن پرداخته و شرارت حاکمان را لازمه‌ی بقای حکومت قلمداد کرده است. اما از قرن شانزدهم تا هیجدهم، در اثر تحوّلات عظیم اجتماعی، نظیر فعالیّت مطبوعات، چارچوب زندگی و روشنفکری درهم ریخت.

در این دوران، اندیشمندانی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو، نظریات جدیدی را در مورد آزادی‌های سیاسی عرضه کردند. تحوّلات اقتصادی و جنبش‌های سیاسی نیمه دوم قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم، شئون مختلف زندگی سیاسی اجتماعی را درهم نوردید و در آن‌ها تزلزل و اضطراب پدید آورد و سبب نظریه‌پردازی‌های سیاسی مهمی شد.

در چنین شرایطی است که نوشته‌های افرادی مثل کارل مارکس و جان استوارت میل و … شکل می‌گیرد. در همین دوران اثر معروف دیگری از استوارت میل تحت عنوان “نظام منطق”، که کتابی است در زمینه ارتباطات سیاسی، منتشر می‌شود. کتاب دیگری که در زمینه‌ی ارتباطات سیاسی نوشته شده “چه باید کرد” لنین است؛ که در آن توسعه وسایل ارتباط جمعی را عاملی می‌داند، که به‌وسیله آن می‌توان به نظام اجتماعی به‌عنوان پدیده‌ی عصر جدید تسلط پیدا کرد.

فهرست مطالب
مقدمه
پیوندهای ارتباطات سیاسی
عناصر ارتباط سیاسی
نهادهای مؤثر در ارتباطات سیاسی
ارتباطات سیاسی و رسانه‌ها
کارکردهای ارتباطات سیاسی
انواع مدلهای ارتباطی در ارتباطات سیاسی
١. مدل ارسطو
٢. مدل لاسول
٣. مدل پیر شفه‌
٤. مدل دروازه بانی‌
٥. مدل مارپیچ‌ سکوت
٦. مدل دادوستد
٧. مدل‌ تبلیغاتی‌(چامسکی‌)
8. مدل مکعبی‌
نظریه تزریقی(گلوله جادویی)
نظریه استحکام یا تاثیر محدود (Limited Effect Theory)
نظریه استفاده و رضایتمندی یا نیازجویی (Uses & Gratification Theory)
نظریه برجسته سازی (Agenda Setting Theory)
نظریه شکاف آگاهی (Knowledga Gap Theory)
نظریه وابستگی
کارکردهای سیاسی وسایل ارتباط جمعی
ویژگیهای تبلیغ موفق
ضد اطلاعات یا ضد تبلیغ
ویژگیهای منبع پیام
شایعه
تعریف احزاب
تعریف گروه های فشار
راههای اعمال فشار
تبلیغات سیاسی
تاریخچه تبلیغات سیاسی
شاخص ها و شگردهای تبلیغات سیاسی
مراحل بررسی تبلیغات سیاسی
تبلیغات سیاسی و افکار عمومی
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 36

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط