دانلود مقاله تگرگ و پیش بینی آن

دانلود مقاله تگرگ و پیش بینی آن

دانلود مقاله تگرگ و پیش بینی آن

پیش‌بینی تگرگ
فابوش و میلر (Fawbush and Miller) یکی از روشهای موفق پیش‌بینی تگرگ را ارائه دادند که تئوری فرازهنج ها که دانه تگرگ را در حین رشد همراهی می‌کند را بیان می‌کند. آنها بر اهمیت وجود یک لایه هوای خشک بالای لایه هوای گرم و مرطوب نزدیک سطح زمین تاکید کرده که برای انتقال گرمای نهان، با تبخیر کردن آب مایع به درون هوای محیطی خشک لازم می باشد. بنابراین آهنگ کاهش دما برای سیستم های اشباع، شیب بیشتری نسبت به بی‌درروی مرطوب دارد. البته وجود یک لایه هوای خشک بالای لایه هوای مرطوب ناپایداری بالقوه را نیز افزایش می دهد. آنها از روی اطلاعات گمانه زنی (رادیوسوند) اندازه های تگرگ را تحت شرایط به دست آمده از گمانه زن (رادیوسوند) را توانستند تعیین بکنند. سپس فاسترو بیتز Faster & Bates ارتباط بین سرعتهای قائم حداکثر ( max) را که از اطلاعات گمانه زن به دست می آید، با اندازه واقعی دانه تگرگی که به زمین می رسد را توانستند محاسبه کنند. همچنین فابوش و میلر ارتباط نزدیک بین ارتفاع سطح دمای تر صفر درجه سانتیگراد و اندازه دانه تگرگ را به خوبی دریافتند و با توجه به این ارتباط به نتایج زیر دست پیدا کردند.
۱- دانه های تگرگ در حین سقوط حداقل تا ارتفاع m2700 (پا ۹۰۰۰) اندازه خود را حفظ کرده و بعد از آن سریعاً ذوب می شوند.
۲- ارتفاع مناسب سطح انجماد دمای تر برای تولید دانه های تگرگ بزرگ در حدود m2400 (8000 پا) می باشد.
۳- هنگامی ریزش تگرگهای با قطر بیشتر از   اینچ اتفاق می افتد که سطح یخبندان دمای تر بین حدود (m1500 تا m3300) یعنی بین ۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ پائی بالائی سطح زمین باشد.
۴- هنگامی که ارتفاع سطح یخبندان دمای تر بیشتر از m3300 یا کمتر از m1500 باشد احتمال ریزش دانه های تگرگ بزرگ به سطح زمین کمتر خواهد بود.
۵- وقتی که ارتفاع سطح یخبندان دمای تر بیشتر از ۳۳۰۰ متر نباشد دانه های تگرگ تقریباً با همان اندازه ای که در بالا سقوط می‌کنند به سطح زمین می رسند.
فابرش و میلر همچنین دریافتند که عملاً تمام تگرگهای درشت از قطر ۲ تا ۴ اینچ، هنگامی واقع می شوند که سطح یخبندان دمای تر صفر درجه سانتیگراد بین حدود m2100 تا m2700 بوده و ۶۹ درصد از تگرگها در همه اندازه ها هنگامی واقع می‌شوند که ارتفاع این سطح بین m2100 تا m3300 باشند و وقتی که ارتفاع سطح یخبندان دمای تر صفر درجه از m1500 کمتر و یا از ۳۶۰۰ متری بیشتر باشد هیچ تگرگی با قطر بیش از   اینچ ریزش نخواهد کرد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 6

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط