طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه آموزش شنا (دانلود تحقیق و مقالات رشته تربیت بدنی ورزش) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۳۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه تک آموزشی شنا
هدفها:
کسب مهارت آشنایی با آب
آموزش پای کرال سینه
آموزش سینه دست کرال آموزش نفس گیری
هماهنگی کرال سینه
آموزش پای کرال پشت
آموزش دست کرال پشت
هماهنگی کرال پشت
آموزش استارت
ارزشیابی

آشنایی با آب، جلسه اول ۱/۹/۸۶ ،مدت کلاس :۸۰ دقیقه
هدف ها :
۱- کسب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حرکتی )
۲- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی )
۳- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی )
۱- ابتدا مربی از بچه می خواهد که کفشهایشان را در آورده ودمپایی پوشیده وکفشها را به مسئول استخر تحویل دهند کلید را دریافت کنند ،مربی بچه ها را به سالن رختکن استخر راهنمایی کرده واز بچه هامی خواهد وسایل خود را داخل کمد بگذارند وتاکید براینکه هر فرد لزوما از مایو وحوله خود استفاده کرده وآن را به دیگران ندهد .یکی یکی وبه نوبت دوش گرفته ووارد استخر شوند .
تذکر :مربی به فراگیران عنوان کند که با شکم پر وبلافاصله پس از صرف غذا وارد استخر شوند .
۱- آماده سازی (حیطه عاطفی )مدت به دقیقه (۱۰ دقیقه )

تعویض لباس :
هرکس باید مایوی مناسب داشته باشد واگر کسی نداشت اجازه ورود را ندارد
دوش گرفتن :
به ترتیب وارد شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش بگیرند .
حضور وغیاب :
حضور به موقع در کلاس وعدم غیبت در هر جلسه هر کس که با تاخیر وارد کلاس شوند باید کنار استخر بنشیند واجازه ورود به آب راندارند وارد شدن به استخر با نظم وترتیب ورعایت قوانین استخر وکلاس .

۲- آموزش مهارت (حیطه روانی –حرکتی (۴۵ دقیقه )
۱- ابتدا فراگیران را در محوطه استخر راه بردن وقوانین استخر را شرح می دهیم وقسمت کم عمق را نشان داده وبه فراگیران یاد آور می شویم که به هیچ عنوان در کنار استخرندوند وشوخی نکنند
۵ دقیقه
۲- از فراگیران می خواهیم که لبه استخر نشسته وپا رااز مچ به پایین داخل آب نموده با حرکت پا روی آب ودایره های بزرگ وکوچک می سازیم .
۳- از فراگیران می خواهیم خم شده وبا دست آب را با صورت خود پاشیده .یا با دس تآب را مثل باران بامحیط اطراف پخش کنند .
۴- از فراگیران می خواهیم با استفاده از نردبان وارد آب شده ودر هنگام خروج ازآب از نردبان گرفته وآهسته بالا بیایند.

تمام فراگیران را داخل استخر کم عمق برده وبه آنها می گوییم که بنشینند وبرخیزند به نحوی که تمام بدن حتی سروصورت نیز داخل آب شوند خم شدن در آب و گذاشتن سر وصورت در آب وحرکت دستها در حالات مختلف .

طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه آموزش شنا

پاشیدن آب برروی سر و صورت همدیگر .
(تاکید به فراگیران که در هنگام قرار گرفتن در آب حتما چشمهای خود را باز نگه دارند ) ۱۰ دقیقه
از فرا گیران می خواهیم که دوبه دو تقسیم شده ودر داخل آب روبه روی هم ایستاه وبا چشمان باز تعداد انگشتان فرد مقابل از زیر آب مشاهده نموده و اعلام نمایید.
۵ دقیقه
و از فرا گیران می خواهیم سر را داخل آب کرده و سرامیک های ته استخر را بشماریم ۵ دقیقه
و به فرا گیران می گوییم  که به صورتی لی زدن تا انتهای استخر بروند وبرگردند .۱۰ دقیقه
به فراگیران می گویم که داخل استخر راه بروند ودر ضمن راه رفتن راه رفتن به طرف بالا پرش کنند ناانتهای استخر برگردند ۱۰ دقیقه
راه رفتن با گامهای کوتاه وبلند ۵ دقیقه
راه رفتن به پهلو  ۵ دقیقه

طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه آموزش شنا

۴- اجرای مهارت در حالت واقعی ۱۵ دقیقه
فراگیران را به گروه های ۵ تایی تقسیم کرده وبه آنها می گوییم که لی زدن تا انتهای استخر به صورت مسبقه بروندومقامهای اول هر گروه را مشخص می کنیم ۱۵ دقیقه
(ایجاد انگیزه برای بهتر کار کردن)

۵- اختتام ۱۰ دقیقه
پایان پذیرفتن فعالیتها
بحث در باره آنچه که یاد گرفته اند (حیطه شناختی )
شستشو و تعویض لباس (حیطه عاطفی ) با نظم و به نوبت از استخر خارج شده دوش بگیرند

ادمه آشنایی با آب   ۳/۹/۸۶ جلسه دوم مدت به دقیقه ۱۰ دقیقه
۱- آماده سازی (حیطه عاطفی )
تعویض لباس طرح درس روزانه آموزش شنا مانند جلسه اول
دوش گرفتن طرح درس روزانه آموزش شنا مانند جلسه اول
حضور وغیاب طرح درس روزانه آموزش شنا مانندجلسه اول

۲- تمرینات عمومی وگرم کردن بدن ۱۰ دقیقه
– به فراگیران می گوئیم که به صف شده دستان یکدیگر را گرفته وبا گامهای بلند وکوتاه تا انتهای استخر بروند .
– وبا لی لی کردن برگردند ۵ دقیقه
– از فرا گیران می خواهیم که ستونی پشت سر هم ایستاده وبه پهلو راه پروند ۵ دقیقه

۳- آموزش مهارت (حیطه روانی –حرکتی ) ۵۰ دقیقه
-به فراگیران می گو ئیم که دستهایشان را از میله ی لبه استخر گرفته وسپس  بیرون آب نفس گرفته سر را وآنرا در داخل بیرون بدهند .
-فلوتینک لاکپشتی :در قسمت کم عمق می ایستیم .پس از نفس عمیق بدن راجمع کرده ورانوها را  در سطح آب بغل می کنیم وچانه به سینه می چسبد در این حالت نیزسگینی بدن خودرا برروی آب رها می کنیم ۲۵ دقیقه

طرح درس روزانه آموزش شنا

طرح درس روزانه آموزش شنا

– از فرا گیران می خواهیم که پاهایشان رابه میله لبه استخر متصل کرده وبه پشت در آب شناور شوند .۱۰ دقیقه
– به فرا گیران می گوییم که همانطور که پشت به آب شناور شده اند باپا به دیواره استخر وفشار وارد کرده (پارا از میله جدا کرده ) دستها کنار بدن قرار می گیرد وسینه را بالا نگه داشته  وروی آب شناور می شویم (حد اقل تالانگ ۳ باید روی آب بمانیم)۱۰ دقیقه

۴- اجرای مهارت در حالت واقعی ۱۰ دقیقه
– ازفراگیران می خواهیم به گروه های ۵ تایی تقسیم شده به صورت دایره باستید وفلوتینگ لاک پشت رفته وبه همان صورت دایره ایتستاده دستهای همدیگر را گرفته وبیرون نفس را حبس کرده سررا داخل آب برده و نفس رابیرون می دهیم ( بصورت رقابتی) ومربی زمان می گیرد تا فرا گیر انگیزه بیشتری برای نفس گیری بهتر پیدا کند و…………


طرح درس روزانه آموزش شنا به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط