فرم های مورد نیاز به منظور طراحی و استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه

فرم های مورد نیاز به منظور طراحی و استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه

این فرم‌ها در فرمت Excel و با تقسیم بر روی 13 شیت، مورد نیاز به منظور طراحی و استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه هستند. از جمله فرم‌ها عبارتند از:

فرم ماتریس هماهنگی مسئولین
نمودار خط مبنای هزینه
نمودار گانت پروژه
فرم تعیین مدت، روابط و برآورد هزینه فعالیت ها
فهرست منابع
فرم برآورد منابع فعالیت ها
فهرست فعالیت ها
ماتریس مسئولین اجرای عملیات
ساختار شکست عملیات
ماتریس مسئولین تحویل اقلام پروژه
ساختار شکست مسئولین تحویل اقلام پروژه
ساختار شکست محصول
فرم شناسنامه پروژه


فرمت فایل: Excel

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط