مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

چکیده:
این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :
فصل اول: موضوعات حقوقی که شامل ۳۹ گزارش 
فصل دوم:‌ موضوعات خانواده که شامل ۱۶ گزارش 
فصل سوم: موضوعات اطفال که شامل ۵ گزارش 
فصل چهارم: موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل ۱۲ گزارش 
فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل ۱۸ گزارش 
فصل ششم: موضوعت دادگاه کیفری که شامل ۲۲ گزارش 
فصل هفتم: موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل ۱۸ گزارش 

و هر یک از گزارشات دارای:
۱- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته 
۲- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها 
۳- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی 
۴- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده 
۵- نظریه کار آموز
به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها (اعم از بدوی و تجدید نظر) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند،‌ نمی باشد. 

فهرست مطالب:
فصل اول: موضوعات حقوقی            
ابطال تقسیم نامه           
تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه           
توقیف عملیات اجرایی           
تخلیه           
رفع تصرف           
ابطال قرار داد            
تعدیل اجاره بها        
ابطال قولنامه            
ابطال مبایعه  نامه            
صحت معامله            
اثبات مالکیت و پرداخت اجره المثل               
اثبات عقد بیع        
فسخ معامله       
فسخ معامله     
فسخ معامله            
تحویل زمین            
مطالبه وجه            
مطالبه وجه                
مطالبه وجه           
مطالبه وجه           
تقسیم ترکه         
تجدید نظر از رای شورا            
مطالبه حق بیمه عمر            
اعتراض ثابت                 
اعتراض ثابت      
وا خواهی         
اعتراض بر ثبت            
خلع ید      
قلع و قمع           
تغییر نام                
ابطال آراء            
اصلاح شناسنامه            
تخلیه به لحاظ انتقال به غیر            
الزام به تنظیم سند                 
الزام به تنظیم سند         
انجام تعهد             
تقسیم ترکه             
ابطال قولنامه، اثبات عقد بیع            
فصل دوم: موضوعات خانواده            
استرداد جهیزیه      
فسخ نکاح        
حکم تمکین      
تقلیل اقساط مهریه          
وا خواهی             
ملاقات فرزند             
مطالبه اجره المثل                
مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی            
تجدید نظر خواهی            
استرداد جهیزیه          
طلاق             
افزایش اجاره بها             
اثبات نسب                 
تعیین تکلیف          
تهی ولد و اثبات نسب          
ثبت واقعه ازدواج             
فصل سوم:‌ موضوعات اطفال  
تصادف منجر به فوت             
ایراد ضرب وشتم             
ایراد ضرب عمدی             
رابطه نا مشروع                 
قتل غیر عمدی            
فصل چهارم:‌ موضوعات اجرای احکام مدنی 
فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه          
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی             
مطالبه سهم الارث            
الزام به ثبت نکاح                  
خلع ید یک باب مغازه       
الزام به تنظیم سند          
الزام به تنظیم سند             
خلع ید و مطالبه اجره المثل       
الزام به تنظیم سند            
مطالبه مهریه                 
اثبات مالکیت             
مطالبه وجه             
فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدید نظر  
زنان غیر محضر                  
تغییر کاربری         
تصرف عدوانی              
تصرف عدوانی              
ایراد ضرب عمدی             
تخریب و تصرف عدوانی       
شرکت د ر نزاع دسته جمعی        
قتل غیر عمدی       
ممانعت از حق           
تظاهر به وکالت             
چک بلا محل        
شرب خمر                 
جعل مهر شرکت             
جعل سند      
فروش مال غیر           
انتقال منافع مال غیر             
تهدید و فحاشی             
اعساراز محکوم به                  
فصل ششم: موضوعات دادگاه جزائی 
مصرف مشروبات الکلی              
تخفیف مجازات        
خیانت در امانت          
اخلال در نظم عمومی         
ممانعت از ورود بازرسان               
بی مبالاتی در امور حفار ی             
حفاری غیر مجاز       
قوادی        
تخریب محصول کشاورزی        
عدم ثبت واقعه ازدواج            
ترک انفاق             
فک پلمپ        
کلاهبرداری                  
کلاهبرداری (فروش مال غیر)              
فروش مال غیر       
رابطه نا مشروع            
رابطه نا مشروع              
رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس              
خیانت در امانت                   
تصرف عدوانی               
تحصیل مال  مسروقه         
مشارکت د رایراد صدمه           
فصل هفتم: موضوعات اجرای کیفری    
فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی                
جریمه دار نمودن عفت عمومی              
ممانعت از حق        
تصادف        
تخفیف مجازات         
تهیه و ساخت مشروبات الکلی             
خیانت در امانت              
خیانت در امانت         
افتراء                  
اعتیاد               
فحاشی        
کیف قاپی             
استفاده غیر مجا ز از برق               
سرقت               
سرقت                    
سرقت                
ایراد ضرب غیر عمد ی               
وا خواهی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و وکالت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 360

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط