مقاله انتقال جنین در گاو

مقاله انتقال جنین در گاو

الف: مقدمه
انتقال جنین همانند تلقیح مصنوعی یکی از روشهای کاربردی جهت تکثیر ، تولید مثل ، تحولات و توسعه ژنتیکی می باشد.  که بر اساس آن جنین در سن ۶-۷ روزگی از شاخهای رحم گاو دهنده جمع آوری و به شاخهای رحم گاو گیرنده (مادر جانشین) انتقال داده می شود.بوسیله این روش جنین ها از اندام تناسلی یک گاو (گاو دهنده) جمع آوری و به اندام تناسلی گاو دیگر (گاو گیرنده) انتقال داده می شود که در گاو گیرنده آبستنی بوقوع می پیوندد. اصلاح ژنتیکی که بواسطه تلقیح مصنوعی در گاو ایجاد می شود ، با کندی انجام می گردد. بدلیل اینکه گاوها تک قلو زا بوده ومدت آبستنی آنها ۲۸۰ روز طول می کشد (در گاو بومی کره جنوبی ۲۸۵ روز) و یک گاو در سراسر عمر خود ودرمدت زمان تولید مثلی که تقریبا در شرائط طبیعی ۱۵ سال طول می کشد ، حد اکثر تعداد ۱۵ را س گوساله تولید می کند.از طرف دیگر معرفی تکنیک انتقال جنین این امکان را فراهم کرده تا بتوان باجمع آوری جنین از گاو دهنده که با هورمون و بطور غیر طبیعی سوپر اووله گردیده ، تعدادی گوساله را تولید کرد که در این گاوها با القا,  بلوغ و ایجاد اوولاسیون غیر طبیعی، تعداد زیادی تخمک تولید می شود. مزیت عمده انتقال جنین تولید تلیسه وگاو با ارزش می باشد که از طریق افزایش ظرفیت تولید مثلی انجام می گیرد اولین انتقال جنین موفقیت آمیز وسیله ویلت وهمکاران در کشور امریکا ودر سال ۱۹۵۱ انجام گرفت(Willet et al 1951s ( این کوشش هـــــا در بسیاری از کشورها در دامهای بزرگ انجام پذیرفت.اما تا سال ۱۹۶۰ با موفقیت کمی همراه بو د . استحصال جنین و سپس انتقال به گاو گیرنده بیشتر از طریق جراحی شکمی انجام می گرفت.روشی که باعث شد تا بتوان از طریق غیر جراحی جنین هـــای بارور شده را به گاوهای گیرنده انتقال داد، در دهه ۱۹۷۰ توسعه پیدا کردوتا دهه ۱۹۹۰به متجاوز از۱۵۰۰۰۰ جنین گاو هلستین بالغ گردید .کیفیت جنین ، گیرنده جنین مطلوب وافرادی که بخوبی تعلیم دیده باشند، لازمه انتقال جنین موفقیت آمیز می باشند.
انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین

۱-انتخاب گاوهای گیرنده
برای انتخاب گله گیرنده جنین ، بایستی موازنه  بین استانداردهای کیفیت ، اقتصادی بودن ودردسترس بودن را مد نظر قرار داد .جوان بودن ،عاری از بیماری بودن  Disease free، دارا بودن باروری تأئید شده وقابلیت مادرشدن از خصوصیات یک گیرنده ایده أل می باشد . از أنجائی که گاو گیرنده گوساله ای راکه حمل خواهد کرد احتمالا از نژاد با اندازه بدنی بزرگ می باشد بنابراین خود گیرنده هم می باید رشد خوبی کرده باشد.اگر چه که گاوهای دو رگ عموما دارای باروری بیشتری هستند اما بنظر نمی رسد که نژاد تاثیرقابل ملاحظه ای در انتخاب گیرنده داشته باشد . از دیدگاه موفقیت درزمینه تجاری، دامداران یک نژاد تائید شده راترجیح می دهندوبرای أن اهمیت بیشتری قائل هستند . به دلیل اینکه توانائی نگهداری آبستنی در گاوهای مسن(بیش از ده سال سن) کاهش یافته است بنابر این اینگونه گاوها نبایستی مورد استفاده قرار گیرند ، با این وجود سن یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب گاوهای دهنده نمی باشد. می توان انتظار داشت که درصد کمی از تلیسه های جوان غیر بارور هستند همچنین آنها ممکن است بیش از گاوها مشکلات زایش داشته باشند . معهذا زمانیکه در بسیاری از موارد گاوهای انتخاب شده به دلیل ناباروری پس زده می شوند

تلیسه ها معمولاپیش بینی بهتری دارند .

فهرست مطالب
الف: مقدمه   ۱
انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین   ۲
۱-انتخاب گاوهای گیرنده   ۲
۲-شرائط انتخاب گاوهای دهنده.   ۳
۳-بهداشت وسلامتی گاو.   ۴
۴-تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده وهمزمان کردن فحلی درگاوهای گیرنده ودهنده.   ۵
۵-روش تشخیص فحلی در  گیرنده ها :   ۶
۶-شناسائی   ۷
۷-تغذیه   ۷
۸ –آماده سازی گیرنده ها   ۷
۹-همزمان کردن فحلی در گاوهای گیرنده   ۹
۱۰-بر نامه سیدر   ۱۴
۱)    روش کانال عنق رحم   ۱۹
د- وضعیت بدنی: جهت اعمال مدیریت گاوها   ۴۰
۱-  چه زمانی وضعیت بدنی اندازه گیری می شود:   ۴۴
۲-  مدیریت گاوهای گیرنده آبستن:   ۴۵
منابع  :   ۴۷


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 50

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط