مقاله تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی

مقاله تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی

مقدمه:
هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه علمی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر آغاز و افزایش سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با عربستان سعودی بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی میباشد. به منظور پایان دادن به دوران تیرگی روابط در ایجاد تفاهم و اعتماد میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و بویژه با عربستان سعودی، برنامه کار دولت خاتمی که مبتنی بر تغییر در سیاست داخلی و خارجی که این برنامه متأثر از اصول احزاب اصلاح طلبی در ایران از جمله حزب مشارکت و احزاب همسو با تکتل سیاسی آقای خاتمی است که به هدف اتخاذ سیاست تنش زدایی و گفتگوی تمدنها جهت بازگشایی در روابط خارجی و ایجاد اعتماد پس از گذشت دو دهه تشنج در روابط خارجی بعد از انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران است. در آغاز این پژوهش با بحث نظر مختصر درباره سه مفهوم جنبش اصلاح طلبی در ایران و تنش زدایی و همکاری در روابط بین الملل پرداخته شد. در قسمت های بعدی فرضیه یعنی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر افزایش سیاست تنش زدایی و نقش آن در بهبود و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی، تحولات نظامی بین الملل، محیط ناامنی منطقه بعنوان عوامل و زمینه های مؤثر در اتخاذ سیاست تنش زدایی از سوی دولت های مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در نهایت تحقیق به نتیجه گیری کلی چشم انداز زمینه های همکاری میان ایران و عربستان اشاره شده است.

هدف پژوهش:
با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور تابع شرایط و تغییرات داخلی و بین المللی می باشد، در این راستا داشتن شناخت دقیق از عوامل که باعث به حکومت رسیدن اصلاح طلبان در ایران شد که به نوبت خود چه عواملی هم باعث اتخاذ سیاست تنش زدایی و همکاری از طرف ایران و چه پیامدهای برای تهران و ریاض داشته است.

– سؤال اصلی: چه عواملی باعث شد جنبش اصلاح طلبی در ایران سیاست تنش زدایی اتخاذ شود و چه تأثیری داشته است.
– فرضیه اصلی: جنبش اصلاح طلبی در ایران باعث افزایش تنش زدایی بین عربستان و ایران شد.
– متغیر مستقل: جنبش اصلاح طلبی در ایران
– متغیر وابسته: افزایش تنش زدایی بین ایران و عربستان

فهرست مطالب
– مقدمه    ۵
– هدف پژوهش    ۶
– فرضیه و متغیرهای مستقل و وابسته    ۶
– شاخصهای عملیاتی متغیرها    ۷
– چارچوب نظری    ۸
– فصل اول: جنبش اصلاح طلبی در ایران و تأثیر آن بر سیاست داخلی و  خارجی کشور    ۱۱
– مبحث اول:    ۱۱
تأکید بر اصلاحات، مردم سالاری دینی، آزادیهای سیاسی و مشارکت عمومی
– مبحث دوم:    ۱۴
افزایش مخالفت مردم با حکومت انحصار طلبان و راست گرایان مذهبی
-مبحث سوم:    ۱۸
نیازها و مشکلات اقتصادی و ضرورت تعدیل ساختار اقتصادی کشور
بند الف – تورم و گرانی    ۲۲
بند ب – بدهی خارجی    ۲۳
– مبحث چهارم:
واقع گرایی و تغییر در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی کشور
بند الف – عمده کردن منافع ملی در روابط خارجی
بند ب- بدهی خارجی
– مبحث چهارم    ۲۴
واقع گرایی و تغییر در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی کشور
بند الف – عمده کردن منافع ملی در روابط خارجی    ۲۵
بند ب-  آمادگی قدرتمندانه برای رویارویی با تهدیدات خارجی    ۲۶
بند پ – احساسات زدایی در روابط خارجی    ۲۷
– مبحث پنجم:    ۲۸
همزیستی میان مذاهب و ادیان مختلف (گفتگوی تمدنها)
فصل دوم: افزایش تنش زدایی و گسترش روابط ایران و عربستان سعودی    ۳۱
– مبحث اول:    ۳۱
تنش زدایی و بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک بین تهران و ریاض
– مبحث دوم:    ۳۵
اعتماد سازی و مشارکت فعال در سازمان اوپک و سازمان کنفرانس اسلامی ایران
– مبحث سوم:    ۳۶
پیمان مشترک دفاعی – امنیتی بین ایران و عربستان سعودی
– مبحث چهارم:    ۳۷
توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و عربستان
– مبحث پنجم:    ۳۸
تحکیم مناسبات فرهنگی و علمی بین دو کشور
– جمع بندی مطالب    ۳۸
– نتیجه گیری    ۴۰
– فهرست منابع تحقیق    ۴۲


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 43

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط