مقاله تحلیل و بررسی سیستم انتخاب واحد دانشگاه

این تحقیق در مورد سیستم انتخاب واحد دانشگاه بوده و به صورت بسیار کامل و با استفاده از نمودارهای ساخته شده در برنامه رشنال رز تهیه گردیده است. این تحقیق به دانشجویان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

چکیده
در این پروژه جهت بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با کاربران مصاحبه ای انجام گرفته و به تحلیل و بررسی مشکلات و نیازمندی ها پرداخته شده است.به طور کلی سیستم جاری تحلیل شده و نیازمندی ها مشخص شده است، سپس با توجه به نیازمندی ها ، سیستم کامپیوتری تعریف شده است. برای تحلیل سیستم کامپیوتری از نرم افزار Rational Rose استفاده گردیده که از نمودارهای use case، sequence ، collaboration و   classبرای تحلیل بهره گرفته شده است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحلیل سیستم جاری
مسائل موجود
تحلیل سیستم کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Rational Rose
نحوه انتخاب ACTOR ها
(usecase diagram) دياگرام موردهای استفاده
جریان اصلی usecase(main flow) و جریان فرعی (alternative flow)
شرح مختصری از فعالیت های سیستم برای نمودار توالی
(sequence diagram) دياگرام توالی
دیاگرام توالی انتخاب واحد
دیاگرام توالی حذف و اضافه
(collaboration diagram) دياگرام همکاری
دیاگرام همکاری انتخاب واحد
دیاگرام همکاری حذف و اضافه
(class diagram) دياگرام کلاس
دیاگرام کلاس انتخاب واحد
دیاگرام کلاس حذف و اضافه
نتیجه گیری


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط