مقاله در مورد اعداد در قرآن

این تحقیق در مورد استفاده ی اعداد در قرآن کریم می باشد و کاربرد اعداد مختلف در قرآن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مقدمه
واژه عدد 6 بار در قرآن به صورت اسم و به دو معنا آمده است:
تعداد، شماره، شمارش. (سوره یونس/10، 5؛ سوره اسراء/17، 12؛ سوره مؤمنون/23، 112؛ سوره جن/72، 24، 28)
زیاد، بسیار و در عین حال معین و مشخص. (سوره کهف/18، 11)

مصادیق اعدادی که در قرآن ذکر شده 30 عدد صحیح است که بعضی از آنها بارها تکرار شده و با احتساب عدد 950 که ضمناً از آن یاد شده: «فَلَبِثَ فیهِم اَلفَ سَنَة اِلاّ خَمسینَ عامًا» (سوره عنکبوت/14، 29)، 31 عدد صحیح و 8 عدد کسری است که به ترتیب از کوچک به بزرگ، آنها را ذکر می‌کنیم:

اعداد صحیح
واحد
به معنای یک که 61 بار در قرآن آمده و 22 بار آن در ارتباط با توحید و یگانگی خداست: «واِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیم». (سوره بقره/2، 163)

این‌ گونه آیات دلالت دارد که خدا یکی است و اله و معبودی جز او نیست. مقصود از وحدت و یگانگی خدا «وحدت عددی» نیست. بلکه منظور «وحدت حَقّه» است؛ یعنی وجود خدا به‌ گونه‌ای است که تصور هر گونه شریک دیگری برای او ممکن نیست و ذات او از هر گونه کثرت و ترکیب پیراسته است.

فهرست مطالب
مقدمه
واحد
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نُه
ده
یازده
دوازده
نوزده
بیست
سی
چهل
پنجاه
شصت
هفتاد
هشتاد
نود و نه
صد
دویست
سیصد و سیصد و نه
نهصد و پنجاه
هزار
دو هزار
سه هزار
پنج هزار
پنجاه هزار
صد هزار
اعداد كسرى
يك دوم
يك سوم
يك چهارم
يك پنجم
يك ششم
يك هشتم
دو سوم
يك دهم
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.