مقاله در مورد بیوتکنولوژی دریایی

این تحقیق در مورد بیوتکنولوژی دریایی بوده و به بیان اهمیت و کاربردهای آن پرداخته می شود. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست ، منابع طبیعی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
عليرغم وجود مزاياي نسبي در زمينة بيوتكنولوژي در كشور، برخي از حوزه‌هاي مهم اين تكنولوژي، مانند بيوتكنولوژي دريايي، كمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. در اين مطلب، تعاريف و كاربردهاي “بيوتكنولوژي دريايي” ارايه شده‌اند. مشكلات و مزاياي نسبي كشور در اين عرصه نيز در آينده مورد بررسي قرار خواهند گرفت:

اهميت بيوتكنولوژي دريايي
دريا بستر بسيار مناسبي جهت تحقيق و توسعه است؛ اما تاكنون همة پتانسيل آن شناخته نشده است. در حقيقت، بخش اعظمي از موجودات دريايي (به‌خصوص ميكروارگانيزم‌هاي اوليه) هنوز ناشناخته باقي مانده‌اند كه به‌تدريج در حال شناسايي هستند. حتي در مورد موجودات زندة شناخته‌شده نيز دانش كافي جهت مديريت كارا و بهره‌برداري بهينه از آنها وجود ندارد. اين همه، اهيمت بيوتكنولوژي دريايي را روشن مي‌سازند.

توجه به موجودات زندة دريايي به دو دليل مهم است:
1- موجودات زندة دريايي، بخش اعظمي از ذخاير زيستي كره زمين را تشكيل مي‌دهند. از آنجاكه حيات از درياها و اقيانوس‌ها سرچشمه گرفته است، لذا بخش اعظمي از موجودات نخستين و منحصر به‌فرد در درياها زندگي مي‌كنند. بنابراين، درياها منبع عظيم ذخاير ژنتيكي به‌شمار مي‌روند.

2- اغلب موجودات دريايي، ساختارها، مسيرهاي متابوليكي، سيستم‌هاي تكثير (توليد مثل) و مكانيزم‌هاي احساسي و دفاعي منحصر به‌فردي دارند كه بشر مي‌تواند از آنها استفاده نمايد. علت بروز اين ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد، زندگي در طيف وسيعي از شرايط محيطي است (از آب‌هاي سرد قطبي كه دماي آنها تا 20- سانتي‌گراد مي‌رسد، تا اعماق اقيانوس‌ها كه ميزان فشار در آنجا بسيار زياد است).

تنوع بيولوژيكي و انواع مختلف مواد شيميايي موجود در درياها، از زمان‌هاي گذشته تاكنون منبع توليد تركيبات شيميايي- صنعتي مختلفي بوده‌اند كه از آن‌جمله مي‌توان مواد دارويي، مواد آرايشي، افزودني‌هاي غذايي، كاوشگرهاي مولكولي، آنزيم‌ها، مواد شيميايي خاص و مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزي را نام برد. تاكنون هزاران فرآورده با استفاده از منابع دريايي توليد شده‌اند كه فقط به بخش كوچكي از تنوع بيولوژيكي و شيميايي درياها مربوط مي‌شوند. برخي از اين فرآورده‌ها هم‌اكنون وارد بازار مصرف شده‌اند و بازاري چند ميليارد دلاري را به‌خود اختصاص داده‌اند.

عوايد حاصل از بيوتكنولوژي دريايي
بيوتكنولوژي دريايي يكي از حوزه‌هاي در حال رشد است كه با كمك آن، از موجوداتي مانند ماهي، جلبك و يا باكتري‌ها به‌طور مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي‌شود. مهمترين فوايد بيوتكنولوژي دريايي به شرح زير است:

1- توليد فرآورده‌هاي جديد و اصلاح‌شده
2- فراهم آوردن تكنيك‌هاي جديد جهت رديابي، ارزيابي، ذخيره، حفاظت و مديريت اكوسيستم‌هاي دريايي
3- شيلات و پرورش آبزيان (Aquaculture) به صورت پايدار و مطمئن

فهرست مطالب
مقدمه
اهميت بيوتكنولوژي دريايي
1- توليد فرآورده‌هاي جديد و اصلاح شده
1-1- مواد دارويي و آرايشي
1-2- مواد مركب، پليمرهاي زيستي و آنزيم‌هاي صنعتي
1-2-1- جلبك‌ها
1-2-2- باكتري‌ها
1-3- مواد مولكولي بيولوژيك
1-4- ردياب‌هاي زيستي
1-5- آفت‌كش‌هاي زيستي
1-6- توليد انرژي با استفاده از بيوماس دريايي
2- رديابي، ارزيابي، ذخيره، حفاظت و مديريت اكوسيستم‌هاي دريايي
3- شيلات و پروش آبزيان به صورت پايدار و مطمئن
3-1- تكثير زياد و نمو سريع
3-2- بهبود سطح بهداشت و سلامتي
3-3- افزايش ارزش و كيفيت محصولات
3-4- حفاظت از منابع ژنتيكي
3-5- ايجاد مدل‌هاي بيومديكال برتر
4- كاربرد ژنتيك مولكولي در شيلات
4-1- شناسايي جمعيت‌ها تحت واحدهاي مديريتي:
4-2- آناليز استوك‌هاي مخلوط:
4-3- برهم‌كنش بين جمعيت‌هاي پرورشي رها شده و وحشي:
4-4- تخمين كارايي استوك‌سازي با استفاده از آناليز والدي- شجره‌اي
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 23

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.