مقاله در مورد حماسه عاشورا

این تحقیق در مورد حماسه عاشورا می باشد و پس از بیان وقایع عاشورا ، به دلایل ماندگاری فرهنگ عاشورایی می پردازد.

مقدمه
در طول تاریخ، افراد آزادیخواه زیادی قیام کردند، کشتند و کشته شدند، سالها نامشان زبانزد عام و خاص گردید و نهایتا از یاد رفتند و جز تاریخی مکتوب از آنان نماند.
آنچه از ستمها و ظلمها بر آنان رفت، در صدای اوراق تاریخ شنیده میشود و مظلومیتشان سینهها را به درد میآورد و نهایت کارشان تأسف هر انسان پاک فطرتی را برمیانگیزد.
زنان و کودکان بیسلاح و بیدفاعی که در این میان قربانی مطامع دنیای پوچ عدهای قدرتطلب شدند، آن چنان هر  مرد و زن و کودکی را میآزارد که آرزو میکند کاش میتوانستم برایشان کاری کنم.

قهرمانانی که پیروز شدند و شهره دنیای آزادیخواهان گردیدند و قلب انسانهای درد کشیده برایشان مدالی گردید که مدتها بر سینهشان میدرخشید.
تمامی این حماسهها ماند، اما برای اندک مدتی و برای مراجعان به تاریخ آنها .
در این میان هر سال صدای چکاچک شمشیرهایی به گوش میرسد که پیام آن را تنها کسانی میشنوند که محبتی عجیب تمام وجود آنان را مالامال از خود کرده است.

صدای ضجه کودکانی آزرده از درد تشنگی، و فراغ پدران، و اسیری خاندانشان به گوش میرسد که هر کسی میتواند با گوش دل آن را بشنود.

جلوههای ایثار قهرمانی که سالها در انتظار یاری مولایش لحظه شماری میکرد و به ناگاه با شنیدن یک خواهش از لبان کوچک و خشکیده کودکی برای آوردن آب، در حسرت تمامی آرزوهایش، “چه نمایش قهرمانیاش” و “چه برآورده کردن خواهش آن کودک” سوخت و ساخت و دم نزد.

آنچه دل را میسوزاند و فریادها را به آسمان بلند میسازد و بی تاب میکند و ضجه برمیانگیزد و دستها را به سر و سینه میکوبد و مردمان هر کیشی را آنگونه که حتی برای جگرگوشه خودشان آنچنان نمیکنند، برمیانگیزاند، تنها مظلومیت نیست، تنها همدردی با یک انسان نیست، تنها ابراز احساس انسانی یک بشر برای دیگری نیست…

گمشدهای که هر کسی در پیدا کردن هدف عاشورا به دنبالش میگردد تنها در یک کلمه خلاصه میشود و آن کلمه “محبت” است و دیگر هیچ.

این کلام از پیامبر رحمت، از دلسوزی بر سالار شهیدان رازگشایی میکند.
اگر در گوشه کناری از این دنیای پر محنت و ظلم و ستم، مادری بر کشته فرزندش میگرید، اگر طفلی بر پیکر بی جان مادر بی دفاعش ناله سر میدهد و اگر پدری در غم خاندانش جز آرزوی مردن چارهای دیگر نمیبیند، تمام اینها نمی است در برابر یمی از آنچه بر شهیدان کربلا رفت.

پیامی که از کربلا به گوش میرسد، پیام مظلومیت است. مظلومیت آن که محبتش در قلب و دلمان رسوخ کرده است.

فهرست مطالب
مقدمه
وظایفی که در قبال عاشورا داریم
عاشورا در لغت
عاشورا در قدیم
جنبش های انقلابی عاشورا
حماسه عاشورا؛ نقطه عطف حضور زنان
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.