مقاله دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس

دانلود مقاله دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس تحقیق مقاله دیواره آتش مقاله مقاله مقاله درباره دیوار آتش مقاله در مورد دیوار آتشین تحقیق در مورد دیوار آتش مقاله در مورد دیوار آتش دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس دیوار آتش چیست


مقاله دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس

دانلود مقاله دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس

چکیده:
تأمین امنیت شبکه، بخش حساسی از وظایف هر مدیر شبکه محسوب می‎شود. از آنجاییکه ممکن است محافظت های متفاوتی موردنیاز باشد، لذا مکانیزم های گوناگونی هم برای تأمین امنیت در شبکه وجود دارد. یکی از این مکانیزم ها استفاده از دیوار آتش می‎باشد. مدیر شبکه باید درک بالایی از انواع دیوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهدید کننده هر نوع، معماری های دیوار آتش، تأثیرات آن بر شبکه و کاربران، سیاست امنیتی سازمان و همچنین نیازهای فنی پیاده سازی داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستی پیاده سازی نماید و سپس آنرا مورد آزمایش قرار دهد. در همین راستا، سیستم عامل «Linux» برای پیاده سازی نرم افزاری دیوار آتش فیلتر کننده بسته، ابزاری را به نام «iptables» در اختیار کاربر قرار می‎دهد تا با استفاده از دستورات این ابزار بتواند قوانین و فیلترهای موردنیاز را برای کنترل مطلوب دسترسی، خواه از داخل شبکه به خارج و خواه بالعکس، پیکربندی نماید.
فهرست مطالب
چکیده (فارسی)
فصل اول: دیوارهای آتش شبکه
۱-۱ : مقدمه
۱-۲ : یک دیوار آتش چیست؟
۱-۳ : دیوارهای آتش چه کاری انجام می دهند؟
۱-۳-۱ : اثرات مثبت
۱-۳-۲ : اثرات منفی
۱-۴ : دیوارهای آتش، چه کارهایی را نمی توانند انجام دهند؟
۱-۵ : چگونه دیوارهای آتش عمل می‌کنند؟
۱-۶ : انواع دیوارهای آتش
۱-۶-۱ : فیلتر کردن بسته
۱-۶-۱-۱ : نقاط قوت
۱-۶-۱-۲ : نقاط ضعف
۱-۶-۲ : بازرسی هوشمند بسته
۱-۶-۲-۱ : نقاط قوت
۱-۶-۲-۲ : نقاط ضعف
۱-۶-۳ : دروازه برنامه های کاربردی و پراکسیها
۱-۶-۳-۱ : نقاط قوت
۱-۶-۳-۲ : نقاط ضعف
۱-۶-۴ : پراکسیهای قابل تطبیق
۱-۶-۵ : دروازه سطح مداری
۱-۶-۶ : وانمود کننده ها
۱-۶-۶-۱ : ترجمه آدرس شبکه
۱-۶-۶-۲ : دیوارهای آتش شخصی
۱-۷ : جنبه های مهم دیوارهای آتش کارآمد
۱-۸ : معماری دیوار آتش
۱-۸-۱ : مسیریاب فیلترکننده بسته
۱-۸-۲ : میزبان غربال شده یا میزبان سنگر
۱-۸-۳ : دروازه دو خانه ای
۱-۸-۴ : زیر شبکه غربال شده یا منطقه غیرنظامی
۱-۸-۵ : دستگاه دیوار آتش
۱-۹ : انتخاب و پیاده سازی یک راه حل دیوار آتش
۱-۹-۱ : آیا شما نیاز به یک دیوار آتش دارید؟
۱-۹-۲ : دیوار آتش، چه چیزی را باید کنترل یا محافظت کند؟
۱-۹-۳ : یک دیوار آتش، چه تأثیری روی سازمان، شبکه و کاربران خواهد گذاشت؟
۱-۱۰ : سیاست امنیتی
۱-۱۰-۱ : موضوعات اجرایی
۱-۱۰-۲ : موضوعات فنی
۱-۱۱ : نیازهای پیاده سازی
۱-۱۱-۱ : نیازهای فنی
۱-۱۱-۲ : معماری
۱-۱۲ : تصمیم گیری
۱-۱۳ : پیاده سازی و آزمایش
۱-۱۳-۱ : آزمایش، آزمایش، آزمایش!
۱-۱۴ : خلاصه
فصل دوم: پیاده سازی دیوار آتش با استفاده از iptables
۲-۱ : مقدمه
۲-۲ : واژگان علمی مربوط به فیلترسازی بسته
۲-۳ : انتخاب یک ماشین برای دیوار آتش مبتنی بر لینوکس
۲-۴ : به کار بردن IP Forwarding و Masquerading
۲-۵ : حسابداری بسته
۲-۶ : جداول و زنجیرها در یک دیوار آتش مبتنی بر لینوکس
۲-۷ : قوانین
۲-۸ : تطبیق ها
۲-۹ : اهداف
۲-۱۰ : پیکربندی iptables
۲-۱۱ : استفاده از iptables
۲-۱۱-۱ : مشخصات فیلترسازی
۲-۱۱-۱-۱ : تعیین نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد
۲-۱۱-۱-۲ : تعیین نمودن معکوس
۲-۱۱-۱-۳ : تعیین نمودن پروتکل
۲-۱۱-۱-۴ : تعیین نمودن یک رابط
۲-۱۱-۱-۵ : تعیین نمودن قطعه ها
۲-۱۱-۲ : تعمیم هایی برای iptables (تطبیق های جدید)
۲-۱۱-۲-۱ : تعمیم های TCP
۲-۱۱-۲-۲ : تعمیم های UDP
۲-۱۱-۲-۳ : تعمیم های ICMP
۲-۱۱-۲-۴ : تعمیم های تطبیق دیگر
۲-۱۱-۳ : مشخصات هدف
۲-۱۱-۳-۱ : زنجیرهای تعریف شده توسط کاربر
۲-۱۱-۳-۲ : هدف های تعمیمی
۲-۱۱-۴ : عملیات روی یک زنجیر کامل
۲-۱۱-۴-۱ : ایجاد یک زنجیر جدید
۲-۱۱-۴-۲ : حذف یک زنجیر
۲-۱۱-۴-۳ : خالی کردن یک زنجیر
۲-۱۱-۴-۴ : فهرست گیری از یک زنجیر
۲-۱۱-۴-۵ : صفر کردن شمارنده ها
۲-۱۱-۴-۶ : تنظیم نمودن سیاست
۲-۱۱-۴-۷ : تغییر دادن نام یک زنجیر
۲-۱۲ : ترکیب NAT  با فیلترسازی بسته
۲-۱۲-۱ : ترجمه آدرس شبکه
۲-۱۲-۲ : NAT مبدأ و Masquerading
۲-۱۲-۳ : NAT مقصد
۲-۱۳ : ذخیره نمودن و برگرداندن قوانین
۲-۱۴ : خلاصه
نتیجه گیری
پیشنهادات


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 148

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط