مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی

دانلود مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی تحقیق ساخت آنتولوژی مقاله آنتولوژی تعریف آنتولوژی مفهوم آنتولوژی پیاده سازی آنتولوژی دانلود مقاله ذخیره و بازیابی اطلاعات دانلود مقاله بازیابی اطلاعات مقاله در مورد بازیابی اطلاعات


مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی

دانلود مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی

چکیده:
بازیابی اطلاعات می‌تواند به ساخت آنتولوژیها و کاربرد مؤثر و مفید آنها، کمک کند. ما از استخراج واژه اصلی مبتنی بر ترکیب و تجانس (Collocation)، جهت ارائه مفاهیم جدید، استفاده و در مورد ارائه ارتباط وسیع جهت اتوماتیک سازی جمعیت آنتولوژی با مثال، مطالعه می‌کنیم. ما، متدهای خود را در تنظیم مقاله کتابخانه دیجیتال، با استفاده از متدولوژی ارزیابی اطلاعات، ارزیابی می‌کنیم. در یک تنظیم مشابه، در مورد متدهای بازیابی مطالعه می‌کنیم که ساپورت جهت‌یابی ارائه شده توسط روابط معنایی و لغوی موجود در اغلب آنتولوژیها را جهت کمک به کاربران در بررسی آنتولوژی تکمیل می‌کنند.

مقدمه:
متدهای جستجو، جهت یابی و سازماندهی اطلاعات اینترنت رایج امروز، دهه‌های تحقیق دوره بازیابی اطلاعات را پایه و مبنا قرار می‌دهند. این متدها مبنی بر قوانین آماری کنترل کننده استفاده انسان از زبان، نه تنها در بازیابی سند و مدرک، بلکه در امورغنی‌تر به لحاظ معنایی مثل پاسخگویی به پرسش، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک شکل Semantic Web این است که بسیار شبیه به Web است که ما امروزه می‌شناسیم و انتظار داریم که اسناد مدارک، سرشار از منافع قابل فهم باشند. این تفسیرها را در مورد اسناد وعبارات قابل توجیهی که در جستجوی معانی مضمون اسناد ومدارک هستند، ارائه خواهند داد. ما توضیح می‌دهیم که صورتهای صرفی IR چگونه می‌توانند در این امر، با کمک آرشیتکت‌های آنتولوژی غیرمعمولی، مؤثر باشند. تکنیکهای IR می‌توانند به تعریف، تشخیص و بررسی ثبات و تداوم آنتولوژی کمک کنند. هشت مرحله می‌توانند در پروسه ایجاد آنتولوژی متمایز شوند.
۱-    تعیین محدوده آنتولوژی
۲- توجه به استفاده مجدد از قسمتهای مربوط به آنتولوژی موجود
۳- بر شماری و ذکر کلیه مفاهیمی که می‌خواهید
۴- تعریف و تشخیص تاکونومی این مفاهیم
۵- تعریف و تشخیص ویژگیهای مفاهیم
۶- تعریف و تشخیص جنبه‌هایی از مفاهیم مثل اصول و ارزش‌های مورد نیاز وغیره
۷- تعریف و تشخیص نمونه‌ها
۸- بررسی ثبات و تداوم آنتولوژی
ما، از میان این مراحل، مراحل ۳ و۷ را با تکنیکهای مبتنی بر IR  بررسی کرده و معتقدیم که این مراحل می‌توانند به طور مفیدی با استفاده از تکنولوژی بازیابی قابل دسترس امروزی، انجام شوند. مرحله ۴ برای اتوماتیک سازی، مناسب است، در عین حال، مسئله حل‌شده‌ای به شمار نمی رود و مرحله ۸ در مورد متدهای استدلال سمبولیک به گونه‌ای که مثلاً در PACER و FACT اجرا می‌شوند، بهترین گزینه است. تکنیکهای IR ، علاوه بر اینکه جهت کمک به سازندگان آنتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند در جستجو، مرورگری و ارائه موارد غیرمترقبه نیز به کاربران کمک کنند. مردم تمایل دارند که از Semantic Web شرکتها جهت جستجوی اسناد و مدارک، بلکه جهت جستجوی اطلاعاتی در مورد روابط معنایی خاص، مثلاً در تنظیم کتابخانه های دیجیتال، استفاده کنند. بنابراین، روش‌هایی را جهت «بازیابی در یک سلسله مراتب مفهومی» ارائه می‌دهیم، که در آن‌ها به جستجوی واقعی هماهنگی به نحوییکه توسط اغلب ابزارهای جهت‌یابی و ویراستارهای آنتولوژی ارائه می‌شود. ممکن است مناسب و کافی نباشد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 35

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط