مقاله شرکت سهامی بیمه ایران

شرکت سهامی بیمه ایران

دانلود مقاله شرکت سهامی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، « قانون بیمه » در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه  واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً  فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده ۴ این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده ۵ قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:
۱- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
۳- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
۵- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
۶- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫
۷- ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده ۵ آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده ۱ این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از ماده ۵ قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده ۷ قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر  نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه
انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:
بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.
البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در ۳ گروه دسته بندی می کنند:
بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.
در شرکتهای بیمه بازرگانی  بیمه به ۵ گروه فنی تقسیم می گردد:
۱-بیمه اتومبیل ۲-اشخاص ۳-مهندسی و مسئولیت ۴-حمل و نقل کالا ( باربری ) ۵-آتش سوزی

فهرست مطالب
مقدمه   ۱
تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)  ۱
تاریخچه بیمه در ایران  ۲
فصل اول : بیمه چیست؟
بخش اول: تعریف واژه بیمه؟  ۶
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه  ۶
بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بیمه  ۱۰
فصل دوم: بیمه های اتومبیل
بخش اول: بیمه شخص ثالث  ۱۵
توضیحات مهم  ۱۶
مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  ۱۷
بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل  ۱۸
توضیحات مهم  ۱۹
مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین  ۱۹
بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل  ۲۰
خطرات تبعی و تکمیلی  ۲۱
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه  ۲۲
بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل  ۲۳
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل  ۲۹
گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل  ۳۰
فصل سوم: بیمه آتش سوزی
بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی  ۳۱
موضوع بیمه آتش سوزی  ۳۲
آتش سوزی چیست؟  ۳۴
بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
مشخصات خطرهای اصلی و تبعی  ۳۴
تعریف آتش سوزی  ۳۶
بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی
شرایط عمومی  ۳۸
فسخ بیمه نامه آتش سوزی  ۴۱
شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه  ۴۴
بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه
نحوه محاسبه حق بیمه  ۴۶
پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی  ۴۸
فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی
کلیات  ۵۰
قرارداد بیمه دریایی  ۵۱
بیمه نامه دریایی  ۵۳
بیمه نامه های حمل و نقل  ۵۷
بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه بدنه کشتی  ۶۲
محدودیت پوشش  ۶۳
کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی  ۶۸
باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)  ۷۳
بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی
حمل و نقل در خشکی  ۷۳
حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)  ۷۴
مراحل اجرایی واردات کالا  ۷۵
بیمه های باربری  ۷۹
انواع خطرات تحت پوشش  ۸۲
خطرهای مورد تعهد  ۸۳
الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی  ۸۵
خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات  ۹۱
عملیات نجات و هزینه های مربوطه  ۹۲
بازیافت در خسارت باربری  ۹۵
بارنامه دریایی  ۹۶
چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  ۱۰۰
متن کالای دست دوم  ۱۰۱
متن توتا لاس  ۱۰۱
متن تخفیف کانتینر  ۱۰۱
متن موتورلنج  ۱۰۱
متن ترانزیت   ۱۰۱
نرخ های اضافی  ۱۰۱
متن فلد  ۱۰۲
بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)  ۱۰۲
بخش چهارم: شرایط عمومی  ۱۰۳
بخش پنجم: بیمه هواپیما  ۱۰۷
قانون بیمه هواپیما  ۱۰۸
اشخاص ثالث  ۱۰۹
انواع بیمه هوپیما  ۱۰۹
بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C
مجموعه شرایط A  ۱۱۶
مجموعه شرایط B  ۱۱۶
مجموعه شرایط C  ۱۲۱
فصل پنجم: بیمه های اشخاص
بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص  ۱۲۶
اصول قرارداد های بیمه های اشخاص  ۱۲۹
تعاریف جدول مشخصات   ۱۳۰
جدول مشخصات  ۱۳۳
شرایط عمومی  ۱۳۴
شرایط خصوصی  ۱۳۵
انواع اصلی بیمه های اشخاص  ۱۳۶
بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری
انواع بیمه های عمر  ۱۳۷
بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)  ۱۳۷
صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی  ۱۳۸
نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه ۱۰۰۰ ریال (انفرادی)  ۱۳۹
موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)  ۱۴۱
بیمه عمر به شرط حیات  ۱۴۱
بیمه تمام عمر  ۱۴۲
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد  ۱۴۳
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود  ۱۴۳
نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  ۱۴۸
انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز  ۱۴۸
بیمه های مستمری  ۱۵۰
انواع بیمه های مستمری  ۱۵۲
بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی
بیمه های حوادث  ۱۵۸
اصول بیمه گری بیمه های حادثه  ۱۶۳
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه  ۱۶۴
بیمه های درمانی  ۱۶۶
بخش چهارم: بیمه های گروهی
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی   ۱۷۱
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)  ۱۷۲
بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار  ۱۷۶
بیمه های حوادث گروهی  ۱۷۷
بیمه های درمانی  ۱۸۱
انواع قراردادهای بیمه های درمانی  ۱۸۳
بیمه درمان گروهی در ایران  ۱۸۵
استثنائات بیمه‌های درمانی  ۱۸۶
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه  ۱۸۷
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی  ۱۹۱
بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی  ۱۹۲
بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا  ۱۹۵
بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی  ۲۰۳
فصل ششم: بیمه های مسئولیت
بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  ۲۱۱
مبانی مسئولیت مدنی  ۲۳۱
بیمه مسئولیت مدنی  ۲۱۴
بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۱۴
بیمه مسئولیت عمومی  ۲۱۵
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا  ۲۱۵
بیمه مسئولیت حرفه ای  ۲۱۵
بیمه مسئولیت قراردادی  ۲۱۶
بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۱۶
نحوه صدور بیمه نامه  ۲۲۰
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان  ۲۲۲
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  ۲۲۳
بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۲۶
نحوه صدور بیمه نامه  ۲۲۹
بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۳۲
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۳۳
بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان  ۲۳۵
مشخصات بیمه نامه  ۲۳۶
نحوه صدور بیمه نامه  ۲۳۷
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان  ۲۴۰
بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا  ۲۴۲
بیمه مسئولیت حرفه ای  ۲۴۳
بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث  ۲۴۵
فصل هفتم: بیمه های مهندسی
بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه   ۲۵۵
مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk  ۲۵۸
ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه  ۲۵۸
بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی  ۲۶۰
اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد  ۲۶۱
موارد مهم شناخت یک بیمه نامه  ۲۶۲
موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR  ۲۶۳
استثنائات  ۲۶۵
مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران   ۲۶۹
جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران  ۲۸۱
بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب  ۲۸۳
موضوع مورد بیمه  ۲۸۳
ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب  ۲۸۴
پرداخت و تصفیه خسارت  ۲۸۵
بخش چهارم: ۱- بیمه ماشین آلات  ۲۸۶
۲) بیمه عدم النفع ماشین آلات  ۲۹۰
۳) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی  ۲۹۳
بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی  ۲۹۶
تعاریف  ۲۹۷
بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی  ۲۹۸
بیمه تمام خطر کامپیوتر  ۲۹۹
بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی  ۳۰۰
بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه  ۳۰۰
بیمه سازه های تکمیل شده  ۳۰۱
فصل هشتم: بیمه های زیان پولی
بخش اول: بیمه ی اعتبار  ۳۰۳
بخش دوم: بیمه ی تضمین  ۳۰۷
بخش سوم: بیمه ی عدم النفع  ۳۱۲
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 345

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط