مقاله صدور بیمه های درمان

دانلود مقاله صدور بیمه های درمان

 بیمه درمان گروهی
به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری وحادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی وجهت گروه های بالای پنجاه نفر ارائه می نماید. بدین رو شرکت ها وموسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.
– پوششهای قابل ارایه:
۱- جبران هزینه‌های دوران بستری در بیمارستان شامل :
۱/۱- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیمایر، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تا حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال قابل ارایه خواهد بود.
۲/۱- جبران هزینه های زایمان ( طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال.
۲- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:
۱/۲- سونوگرافی، ماموگرافی، ام. آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن. رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر ۱۰ درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
۲/۲- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر ۵ درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
۳/۲- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست  و لیزر درمانی تا سقف حداکثر ۵ درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
۳- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم ۴ دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال قابل پرداخت است.
۴- جبران هزینه‌های اعمال جراحی تخصصی شامل : جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‌باشد.
۵- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر ۰۰۰/۲۰۰ ریال و بین شهری ۰۰۰/۵۰۰ ریال در سال می‌باشد.
۶- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

قهرست
صدور بیمه های درمان
الف – بیمه درمان گروهی
– پوششهای قابل ارایه:
مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه
طرف قرارداد با بیمه آسیا
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
بیمه‌های اتومبیل
۱- تعریف خسارت شخص ثالث عبارتست از
۲- مدارک لازم جهت دریافت خسارت از بیمه نامه شخص ثالث مالی که شامل سه مرحله به شرح ذیل می‌باشد.
الف ) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بدون کروکی
ب) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده با ارائه برگه کارشناس تصادفات (کروکی)
ج) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ( گزارش کارش


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 81

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط