مقاله نقش زیردریایی های ایران در امنیت خلیج فارس و دریای عمان

مقاله نقش زیردریایی های ایران در امنیت خلیج فارس و دریای عمان

دانلود مقاله نقش زیردریایی های ایران در امنیت خلیج فارس و دریای عمان

مقدمه
امروزه در جهان گشاده و پهناوری زندگی می کنیم .اندیشه توانا و پیدایشگر بشری اعماق دریاها و آسمانها را تسخیر کرده و به بسیاری از مشکلات اسرار افرینش پی برده است. انسان خاکی توانسته است مقدار زیادی از مبانی علوم را تغییر داده و فرضیه هائی را که سالیان دراز اساس کار دانشمندان بوده از عصری به عصر دیگر متحول سازد واقعیت این است که جهان دائماً در حال تغییر و تحول بوده و آرزوهای دیرینه بشری یکی پس از دیگری تحقق یافته، به نحوی که بشر دیروز امال و آروزهای بر باد رفته خود را بواسطه نبوغ بشری توانسته به آنچه که طبیعت بطور وضوح او را از داشتن آن محروم نموده است دست یابد. امروز پرواز حتی بصورت سفر در فضا انجام می‎شود و قدرت محرکه اتمی او را قادر نموده که تقریبا بدون وابستگی به اکسیژن اتمسفر به زندگی در زیر آب بپردازد.
لذا به جهت اهمیت ویژه دریا در ابعاد مختلف نظامی – سیاسی- اقتصادی- فرهنگی برای کشور جمهوری اسلامی ایران نیروهای دریائی ارتش و سپاه باید از انعطاف پذیری ویژه ای برخوردار باشند و همواره باید آینده نگر بود که آینده با چه سرعتی تغییر می کند، تا بتواند امادگیهای لازم برای پاسخ گویی قاطع به تهدیدات جواب داد.
با توجه به تغییرات بعمل آمده در توان رزمی کشورهای ساحلی خلیج فارس، نیروهای دریایی ارتش و سپاه باید قادر باشند که از تمامیت ارضی کشور در ابهای جنوبی دفاع نماید.
لذا بر اساس این تفکر و اهداف متعالی انقلاب اسلامی و سابقه چند ساله در فعالیتهای دریایی و تجارب بدست آمده در جنگ تحمیلی (دریایی) و آگاهی از تجهیزات موجود یگانها و لمس مشکلات یگانها و همچنین علاقه مندی پژوهشگر، به موضوع اعلام شده از طرف دانشکده کنترل و فرماندهی، در مورد نقش زیر دریائی های ایران و خلیج فارس و دریای عمان، در حد توان هر چند ناچیز و ناقص جهت اهداف مورد نظر اقدام شود.

فهرست مطالب
فصل اول
بخش اول: عنوان
بخش دوم: مقدمه
بخش سوم: بیان مسئله
بخش چهارم: اهمیت مسئله
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: وضعیت ژئوپولتیک خلیج فارس و دریای عمان
بخش دوم: اهمیت تنگه هرمز
بخش سوم: مسئله جزایر ابوموسی- تنب بزرگ و تنب کوچک
بخش چهارم: تاریخچه سخت زیردریائی
بخش پنجم: کاربرد زیردریائی در جنگ اول و دوم جهانی
بخش ششم: مشخصات فنی زیردریائی
بخش هفتم: انواع زیر دریایی و مقدورات آن
بخش هشتم: اهمیت زیر دریائی
بخش نهم: ماموریت نیروی دریائی ارتش و سپاه
بخش دهم: مشخصات ونوع زیردریائی های ایران
فصل سوم: روش اجرائی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادات و تعاریف و اصطلاحات
منابع و مأخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 87

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط