موقعیت چشمه های محدوده مطالعاتی فومنات در GIS

The springs in the study area Foumanat GIS

موقعیت چشمه های محدوده مطالعاتی فومنات در GIS

چکیده:

امروزه،دسترسی آسان به اطلاعات وخصوصیات عوارض وپدیده های موجود در طبیعت جهت انجام مقاله های عمرانی و در راستای اهداف حاکمیتی دارای اهمیت زیادی میباشد.یکی از راههای دسترسی آسان به اینگونه اطلاعات،پیاده کردن موقعیت جغرافیایی عوارض،بر روی نقشه های   میباشد.یکی از پدیده های موجود در طبیعت که  از منابع آبهای زیرزمینی محسوب میگردد،چشمه میباشد.چشمه به عنوان یکی از منابع آبی در مطالعات آبی،تعیین بیلان آبی دشتها،تأمین آب کشاورزی،شرب وبهداشت وغیره،از اهمیت به سزایی برخوردار بوده لذا دسترسی آسان وسریع به اطلاعات مربوط به چشمه ها بسیار مهم میباشد. در این مجال سعی شده است تا با بررسی وضعیت چشمه های موجود در یکی از محدوده های مطالعاتی استان گیلان(محدوده مطالعاتی فومنات) وجانمایی مختصات آنها در نقشه  GIS   ،یک منبع اطلاعاتی که  شامل اطلاعات مربوط به  مختصات جغرافیایی،نقاط ارتفاعی،حوزه آبریز رودخانه ها،تقسیم بندی شهرستانی، واطلاعات مربوط به آماربرداری  میدانی چشمه ها در قالب نقشه  GIS    وشامل هفت لایه تقدیم گردد.

این تحقیق دارای صفحه عنوان اماده ،فهرست کامل با قابلیت اپدیت شدن و شماره گذاری دو قسمتی

فهرست مطالب

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

محدوده مطالعاتی فومنات: ۳

مبحثی در خصوص چشمه: ۴

از نظر آبدهی،چشمه ها به انواع زیر تقسیم میشوند: ۶

تعداد ووضعیت چشمه های محدوده مطالعاتی فومنات: ۶

مواد وروش کار: ۷

چیست؟GIS. 8

مولفه های یک مقاله : ۸

ضرورت استفاده از GIS: 8

مزیت  GIS   نسبت به سایر سیستمهای اطلاعاتی: ۹

انواع داده ها درGIS      : ۹

ساختار و نمایش داده ها درGIS    : ۱۰

اجزاءساختار داده های برداری ورستری: ۱۰

منابع جمع آوری داده های جغرافیایی: ۱۰

نرم افزارهای    GIS   :

سخت افزارهای   GIS  : ۱۱

توانا یی های عام   GIS    : ۱۱

نحوه انجام کار: ۱۲

نتیجه: ۱۳

منابع: ۱۵


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 31

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط