نظم و بی نظمی در فلزات Order and disorder

نظم و بی نظمی در فلزات Order and disorder

نظم و بی نظمی در فلزات Order and disorder

مقدمه: 
آرایش اتمی نقش مهمی در تعیین ریزساختار و رفتار یک ماده جامد ایفا می کند 
به طور کلی می توان گفت خواص فیزیکی مواد به ساختار جامد یعنی آرایش اتم های سازنده ونیز به نیروی ژیوند بین اتم ها بستگی دارد.در این رابطه می توان به گرافیت و الماس اشاره کرد با توجه به این که عنصر سازنده هر دو کربن می باشد اما واص فیزیکی متفاوتی را از خود نشان می دهند.
آرایش اتمی در مواد بلوری: 
با در نظر گرفتن سه حالت جامد و مایع وگاز آرایش اتمی مواد در سه سطح طبقه بندی می شوند:
الف: بدون نظم: در گازهایی مانند آرگون که اتم ها بدون هیچ گونه نظمی و به طور منظم و تصادفی فضای محتوی گازراپرکرده اندمشاهده میشودکه هیچ نظمی در ارایش اتمی شان وجود ندارد. 
ب: …

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
پاورپوینت و قابل ویرایش


فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط