هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک

هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک
همه میدونیم که یکی از مهمترین آموزش های بازاریابی شبکه ای هشت سنگ بنا یا هشت بلوک موفقیت است !! پس منتظر چی هستی ؟؟!! مگه دنبال تصاعد و رشد خودت و تیمت نیستی؟!! پس چرا هشت سنگ بنای موفقیت رو تهیه نمی کنی ؟؟؟!! با پول یه ساندویچ ، میلیونی پورسانت بگیر!!!!

هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک:همانطور که میدانید اصل نتورک آموزش است با این جزوه هشت مرحله اساسی کار را فرا میگیرید و یک نتورکر فوق حرفه ای میشوید

هشت سنگ:
هدف — تعهد — لیست افراد — دعوت — معرفی به کار — پیگیری — آموزش و تکثیر — مشورت با لیدر — فروش( نهمین بلوک :تکمیلی)

با خواندن این جزوه یک تیم فوق حرفه ای و مستحکم بسازید و از رشد و تصاعد لذت ببرید

کل نتورک را در ۱۰ صفحه مسلط شوید :فرمت pdf


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط