پاورپوینت پیرامون ابرها

پاورپوینت پیرامون ابرها

ابرها
ابرهاتوده های قابل رویت قطرات اب یا بلورهای یخ بوده که در تروپوسفر زمین (پست ترین لایه جو زمین) شناورندو با نیروی باد حرکت می کنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفیدی که کره زمین را احاطه کرده اند قابل رویت هستند.

چگونگی تشکیل ابرها:
ابرها هنگامی تشکیل می شوند که بخار اب بر روی ذرات ریز گردوغبار که در هوا معلقند تقطیرمیشود. این تقطیر (تشکیل ابر) در زمان برخورد هوای گرم و سرد اتفاق می افتد. هنگامی که هوای گرم از یک سمت کوهستان صعود می کند یا هنگامی که بر فراز یک منطقه سرد مانند حجمی از اب خنک حرکت می کند ،خنک می شود. علت این پدیده این است که هوای خنک قادر به حفظ بخاراب کمتری نسبت به هوای گرم بوده واب اضافی به صورت مایع یا یخ فشرده می شود.

انواع ابرها
پیشوندها و پسوندهای مورد استفاده برای توصیف ابرها:
ابرها با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته می شوند . برای مثال سیرو(به معنی دسته مو) پیشوندی استکه برای ابرها در ارتفاع بالا(بالای ۲۰۰۰۰ فوت) استفاده می شود. التو پیشوندی است که برای ابرهای میانی(بین۶۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ فوت)استفاده میشود. برای ابرها در ارتفاع پائین پیشوندی وجود ندارد. هنگامی که ابرها نزدیک زمین هستند مه نام می گیرند. نیمبو(به معنی باران) پیشوندی است که برای ابرهای با قابلیت بارش استفاده می شود. پسوند نیمبوس نیز همین کاربرد رادارد.کومولو(به معنی توده )به ابرهای انباشته و استارتو(به معنی لایه)به ابرهای پهن،هموار ولایه ای اطلاق می شود.


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.