پاورپوینت کار در دوره نوجوانی و جوانی

کار در دوره نوجوانی و جوانی

پاورپوینت کار در دوره نوجوانی و جوانی به اهمیت اشتغال در این دوره‌ ها می‌ پردازد. فرایند انتخاب شغل، قوانین و محدودیت‌ های کاری، نقش والدین و مشاوره شغلی در رشد و توسعه نوجوانان و جوانان بررسی می‌شود. تأثیرات مثبت و منفی کار بر آنان نیز به‌ طور جامع مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

فهرست مطالب:
اهمیت کار
کار در دوره نوجوانی و جوانی
دلایل اشتغال به کار نوجوانان و جوانان
قانون کار نوجوانان و جوانان
عقاید صاحبنظران درباره موارد موثر بر انتخاب شغل
مراحل انتخاب شغل ازدید گینزبرگ و همکاران
عوامل موثر بر انتخاب شغل
انتخاب شغل از دید سوپر
عوامل موثر بر انتخاب شغل
محدودیت های شغلی
سه عامل بزگ در انتخاب شغل از دیدگاه فانک پارسونز
آثار مثبت کار بر نوجوانان بارلینگ و همکاران،1999
آثار منفی کار در دوره نوجوانی
کمک های والدین به نوجوانان شاغل
دلایل لزوم مشاوره شغلی
فرایند هدایت شغلی
برنامه های مشاوره شغلی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط