مقاله بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

مقاله بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی
در این مقاله ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی و مورد بحث قرار می گیرد. سپس با بررسی کامل این روش ها مواردی در مورد بهینه سازی این روش ها در جهت تولید بیشتر و کاهش هزینه ها به این روش ها اضافه شده است.

فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول.. 2
آشنایی با روش های استخراج و مراحل انتخاب یک روش مناسب جهت استخراج.. 2
1-2- 2- شرایط ژئومکانیکی زمین.. 7
1-2-3- هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری.. 7
1-2-4- نرخ تولید. 9
1-2- 5- دسترسی و هزینه کارگران ماهر. 10
1-2-6- میزان تأثیر گذاری بر محیط زیست… 10
1-3-1- روش استخراج تک پله ای.. 11
1-3-2- روش استخراج چند پله ای.. 11
1-3-3- روش استخراج سطح برداری.. 11
1-3-3-1- روش استخراج مسطحی.. 12
1-3-3-2- روش استخراج کنتوری.. 13
1-3-4- روش استخراج کواری.. 13
فصل دوم. 15
روش های برش سنگ های.. 15
ساختمانی و15
نما جهت استخراج.. 15
2-1-1-1. مکانیزم روش سیم برش الماسه. 17
2ـ1ـ1ـ2. عوامل مؤثر در استخراج سنگ با سیم برش الماسه. 18
2ـ1ـ3. کاربردهای برشگر سیم الماسه. 20
2ـ1ـ1ـ4. محاسن و اشکالات برشگرهای سیم الماسه. 20
2-1-2. استخراج سنگ توسط برشگرهای زنجیری.. 21
2ـ1ـ2ـ1. شرح دستگاه برشگر زنجیری.. 22
2ـ1ـ2ـ2. کاربرد برشگرهای زنجیری.. 22
2-1-2-3. محاسن و معایب برشگرهای زنجیری.. 23
2ـ1ـ3. استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت… 24
2-1-3-1. شرح دستگاه برشگر شعله جت… 24
2-1-3-2. کاربردهای برشگر شعله جت… 25
2-1-3-3. محاسن و معایب برشگرهای شعله جت… 26
2ـ1ـ4. استخراج سنگ توسط برشگر آب جت… 27
2ـ1ـ5. استخراج به روش آتشباری کنترل شده28
2ـ1ـ5ـ2.انواع روش‌های آتشکاری کنترل شده30
2-1-9. استخراج سنگ با ماشین‌ هاواژ ( شیارزن)34
2-1-9-1. ماشین هاواژ با بازوی زنجیردار35
2-1- 9-2. ماشین‌ هاواژ با دیسک برنده37
2-1-9-3. ماشین هاواژ با صفحه فرز38
2ـ4. قواره کردن بلوک… 41
2ـ 7. پردازش سنگ…. 50
2ـ7ـ2. طرح کلی یک مرکز پردازش…. 54
2ـ7ـ3. عملیات پردازش…. 56
2ـ7ـ4. ماشین‌آلات و تجهیزات… 61
خلاصه. 82
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 88

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط