مقاله بیمه اتکائی

Reinsurance project

دانلود مقاله بیمه اتکائی

مقدمه:
بیمه اتکائی عبارت است از بیمه خطری که بیمه گر واگذارنده ان را بیمه کرده است.
البته لازم به یاد اوری است که هیچگونه ارتیاط قانونی بین بیمه گذار یا بیمه شونده با بیمه گر اتکائی وجود ندارد اصولا بیمه گذار یا بیمه شونده در اغلب موارد از وجود وچگونگی عملیات اتکائی بی اطلاع می باشد.
قرارداد بیمه که بین بیمه گذار وبیمه گر منعقد می گردد از یک طرف وهمچنین قرارداد بیمه اتکائی که بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی بسته می شود از طرف دیگر دو قرارداد جداگانه محسوب می شود وهیچ ارتباطی بین این دو قرارداد از نظر حقوقی وجود ندارد.
قرارداد بیمه اتکائی همیشه یک قرارداد خسارتی است یعنی اینکه بیمه گر پرداخت کننده خسارت نمی تواند از ان سود ببرد حتی در مورد بیمه های عمر وحوادث زیرا بیمه گر اتکائی بیمه گر واگذارنده را از خطر از دست دادن کل ویا بخشی از دارائی اش در مقابل پرداخت خسارت خطراتی که به عهده گرفته است حمایت می کند .
در مورد بیمه اتکائی پروفسور پرولس تعریف جامع وجالبی دارد که در ان عواملی که نتایج بیمه اتکائی را تحت تاثیر قرار می دهند راتجزیه وتحلیل کرده است در زیر به طور خلاصه این تجزیه وتحلیل راجزء به جزء مورد مطالعه قرار می دهیم .
فهرست:
ماهیت بیمه اتکائی
تراکم ریسک در بیمه اتکائی
حد اعلای حسن نیت
وضعیت بیمه اتکائی در صورت اعسار و ورشکستگی بیمه گر واگذارنده
سهم نگهداری
رقم خالص سهم نگهداری
میزان سهم نگهداری
چگونگی تعیین سهم نگهداری
روش تعیین سهم نگهداری
رشته آتش سوزی
رشته باربری
حوادث شخصی
رشته دزدی
رشته صداقت و امانت
رشته زیان مالی
رشته مهندسی
رشته هواپیما
مزایای بیمه اتکائی اختیاری
معایب  بیمه اتکائی اختیاری
دارا بودن هزینه های اداری زیاد
وضعیت طرفین قرارداد
اصل دنباله روی بیمه گر واگذارنده
حق بازرسی
انواع قراردادهای اتکائی نسبی
قرار دادهای مازاد خسارت
کاهش در هزینه های اداری
پوشش اتکائی مازاد خسارت برای هر حادثه
پوشش اتکائی مازاد زیان در مدت معین
منبع

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 34

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط