پاورپوینت آینده نگاری فناوری و روندهای متا و مگا

پاورپوینت آینده نگاری فناوری و روندهای متا و مگا دانلود مقاله آینده نگاری فناوری و روندهای متا و مگا جهانی سازی اقتصاد روندهای متا و مگا در مدیریت مقاله آینده نگاری فناوری آینده نگاری فناوری اطلاعات راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو آینده نگاری فناوری چین آینده نگاری فناوری ژاپن برنامه آینده نگاری فناوری آینده نگاری علم و فناوری ایران آینده نگاری علم و فناوری ایران

Foresight and meta and mega trends

 

موضوع مورد بررسی:
در این مقاله برنامه آینده نگاری فناوری سه کشور پیشرفته آلمان، انگلیس و فرانسه و سه کشور در حال توسعه هند، چین و چک استخراج و بصورت تطبیقی مقایسه شده اند. همچنین روندهای متا و مگا در حوزه مدیریت فناوری که عبارتند از جهانی سازی اقتصاد، ارتباط جهانی و شفافیت و نمایان سازی تبادلات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط