تحقیق تعاریف و معانی دقیق کافر در فقه

تحقیق تعاریف و معانی دقیق کافر در فقه

تحقیق تعاریف و معانی دقیق کافر در فقه
چکیده:
بررسی ماهیت و اقسام و احکام کفر. خط سیر کلی مباحث که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود به شرح زیر میباشد: مبحث کفر به سه بخش کلی: ماهیت کفر، اقسام کفر و احکام کفر تقسیم شد و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است در ابتدا به بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی کفر پرداختیم که در این راستا از کتابهای لغت و اصطلاحات فقهی و نظرات فقها استفاده شده است و همچنین کفر را از دیدگاه آیات و روایات همراه با تفسیر آیات مورد بررسی قرار دادیم که آیات و روایات دو منبع اصلی احکام الهی می باشند. ماهیت کفر از نظر فقها مورد بررسی قرار گرفت و نظرات فقهای شیعه و سنی بیان شد.

در ادامه مورد اقسام کفر توضیح داده شد در مورد اقسام کفر در کتب تفسیری با توجه به روایات به کفر انکاری، کفر جحود، کفر نفاق، کفر ترک بر مامور به، کفر برائت و کفران نعمت اشاره شده است و آنچه که باز در ادامه مقاله مورد توجه قرار گرفته است اقسام کافر است که با توجه به مطالب کتابهای فقهی میتوان کفار را به کافر اصلی ، تبعی ، مرتد و حکمی تقسیم نمود که شاخه های فرعی آن در همان بخش تفصیلا توضیح داده شده است همچنین در این بخش کفار را به سه گروه عمده تقسیم کرده الف کسانی که دارای کتب آسمانی هستند ب – کسانی که شبیهه کتاب دارند محلدین و مادی گراها در بخش سوم درباره احکام کفر سخن گفته که مفصل ترین قسمت رساله همین بخش است.

کلمات کلیدی: کفر، احکام شرعی، اسلام، ازدواج، کفار، فقه

فهرست مطالب:
چکیده
کفر
معنای لغوی
معنای اصطلاحی
تعریف جامع کفر
معنای قرآنی کفر
اقسام کفر از منظر متکلمان
اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه السلام)
کافر
تعریف کافر از منظر اشاعره
تعریف کاقر از منظر کرامیه
تعریف کافر از منظر خوارج
تعریف کافر از منظر معتزله
تعریف کافر از منظر شیعیان
اقسام کافران
احکام کافر
کافر از نگاه قران کیست؟
وجوه کفر
کفر، برتری‌ جویی است
کفران نعمت
التزام همه جانبه
برائت از کفر
کافران لجوج و معاند:
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 27

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط