تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی)

تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی)
مقدمه
اگزیستانسیالیسم مهم ترین مکتب فلسفی ادبی در ادبیات قرن بیستم اروپا به شمار می آید . این مکتب چنانکه از نامش پیداست متوجه ی وجود انسانی است .
حول فرد انسانی چون فاعلی آگاه دور می زند ؛ به حس بی معنایی پوچی هستی انسانی ، و نگرانی دلهره ای که به جان هر انسانی رسوخ می کند می پردازد .

آشنایی با آرای
مکتب اگزیستانسیالیسم
( هستی گرایی )
اگزیستانسیالیسم مهم ترین مکتب فلسفی ادبی در ادبیات قرن بیستم اروپا به شمار می آید .این مکتب چنان که از نامش پیداست ، متوجه وجود انسانی است کی یر کگارد kierkergard (1855-1813م.) فیلسوف و نویسنده ی دانمارکی بنیان گذار این مکتب فلسفی محسوب می شود .

دو فیلسوف آلمانی ، مارتین هایدگر ( ولادت 1889م . ) و کارل یاسپرس ( ولادت 1883م.) به بررسی و تفحص در افکار و آراء « کی یر کگارد »پرداختند و این مکتب به محافل ادبی راه یافت و سپس توسط فیلسوفان فرانسه به پیشوایی گابریل مارسی ( متولد 1889 م . )پرچم دار اگزیستانسیالیسم مسیحی و ژال پل سارتر

( 1905-1980م. ) رواج یافت و به منتهای قدرت و شهرت رسید و در ادبیات معاصر اروپا تاثیر عمیقی به جای گذاشت .

از اصول اساسی که اینان همگی بر آن همداستان شده اند ، این است که اینان با فیلسوفان پیش از خود مخالف اند و این از این روست که فلسفه ی آنان تجریدی و عقلانی نیست بلکه بررسی ظواهر وجود است که در موجودات متحقق است و از این رو ، « هستی گرای » را سرگرم بازیابی و کشف « وجود » مجرد نمی سازد و او را از درنگ ورزیدن بر سر « موجود » باز

نمی دارد بلکه او را پای بند آن چنان وحدتی می سازد که از « وجود موجود » جدایی پذیر نیست و این به معنای آن گونه وجودی است که انسان از رهگذر آن بر زندگی دست می یابد .

فهرست:
مکتب اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )
فرم در ادبیات اگزیستانسیالیسم
فلسفه پردازی اگزیستانسیالیسم
بن مایه های اگزیستانسیالیسم
تقابل اندیشه های رمانتیک ها و اگزیستانسیالیسم ها
دلهره ی اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم در ادبیات
منابع و ماخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 15

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط