تعادل کار زندگی؛ شما آن را چگونه معنی می کنید؟

دانلود مقاله رشته مدیریت تعادل کار زندگی شما آن را چگونه معنی می کنید تحقیق رشته مدیریت تعادل زندگی کاری تعادل بین کار و زندگی پرسشنامه تعادل کار و زندگی تعادل میان کار و زندگی تعادل در کار و زندگی برنامه های تعادل کار زندگی کتاب تعادل کار و زندگی تعادل کار-زندگی مقاله در مورد تعادل کار و زندگی مقاله مدیریت تعادل بین کار و زندگی مدیریت تعادل بین کار و زندگی

Work life balance, how does it get you

 

مقاله ترجمه شده

چکیده:
این مقاله به طبقه بندی تعاریف WLB بر طبق چارچوب ایدئولوژیهای اخلاقی پرداخته است. با درک و فهم چشم اندازی که تعریف WLB در آن شکل گرفته است، استفاده کنندگان عملی از آن و دانشگاهها بهتر می توانند به ارزیابی اهمیت آن برای کاربردهای خاص بپردازند. اگرچه هم اکنون، بسیاری از تعاریف دارای ماهیت مطلق بوده و بیان کننده تعادل مناسبی که می بایستی همه بدنبال آن باشند، هستند؛ نویسنده بیان می دارد که، تعاریفی که نشان دهد چشم اندازها موقعیتی و اقتضایی هستند برای دانشگاهها و افراد عمل گرا با ارزش تر می باشند. تعاریف ناشی از چشم انداز اقتضایی این فرصت را فراهم می نماید که به جستجوی فاکتورهایی برویم که در دستیابی به WLB برای گروهی خاص از افراد کمک کننده باشند. هنگامی که تعریف WLB برای گروهی خاص از افراد در سطح وسیعی مورد موافقت واقع گردد، آنگاه می توان معیارهای WLB و ابتکارات مربوط به آن را با توجه به این تعاریف ایجاد نمود. این موضوع می تواند فراهم کننده خطی برای تعیین محدودیت ها جهت تجزیه و تحلیل تطبیقی برنامه های WLB باشد. لذا در این مقاله، کاربردهای WLB برای مداخلات مدیریت تحول و مدیریت تغییر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این مقاله در سال 2008 در مجله علوم رفتاری به چاپ رسیده و دارای 29 صفحه می باشد.


فرمت فایل: WORD ,PDF

تعداد صفحات: 29

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط