حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی- مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

VISPOT Shop Floor System

حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی- مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

VISPOT Shop Floor System

حرکت ماورای برنامه‌ریزی سنتی

چکیده

Visopt Shop Floor  یک سیستم زمان‌بندی برای حل مساتل برنامه‌ریزی پیچیده را ارائه می‌دهد، وجود برخی امکانات ویژه برنامه‌ریزی، این سیستم را از سیستم‌های برنامه‌ریزی متداول متمایز می‌کند. به ویژه که در طول زمان‌بندی برای رسیدن به هدف، فعالیتها، به صورت پویا برنامه‌ریزی می‌شوند. ما در این مقاله یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی و زمان بندی را به وسیله این سیستم را تشریح کرده و چگونگی دست یافتن به  این یکپارچگی را در سیستم برنامه‌ریزی کف کارگاهی ویسپوت را  شرح خواهیم داد

 

Visopt ShopFloor: Going Beyond

Traditional Scheduling

Roman Barták

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Institute for Theoretical Computer Science

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1, Czech Republic

  1. Visopt ShopFloor is a generic scheduling system for solving complex

scheduling problems. It differentiates from traditional schedulers by offering

some planning capabilities. In particular, the activities to achieve the goal are

planned dynamically during scheduling. In the paper, we give a motivation for

the integration of planning and scheduling and we describe how such

integration is realised in the scheduling engine of the Visopt ShopFloor system

فهرست مطالب

چکیده ۱

  1. مقدمه: ۱
  2. مسئله. ۲
  3. ۱٫ منابع پیچیده(مرکب) ۳
  4. ۲ وابستگی منابع. ۵
  5. تکنولوژی.. ۹
  6. حل کننده ۱۰
  7. ۱٫ مدل محدودیت ها ۱۱

معرفی مجدد فضای سیستم. ۱۱

نتایج.. ۱۲

  1. References. 15

فرمت فایل: WORD,PDF

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط