دانلود مقاله مدیریت کسب و کار

دانلود مقاله مدیریت کسب و کار مقاله تحقیق کارآفرینی مقاله مدیریت کسب و کار pdf مقاله مدیریت کسب و کارهای کوچک دانلود مقاله مدیریت کسب و کار مقاله های مدیریت کسب و کار مقاله در خصوص مدیریت کسب و کار مقاله مدیریت فرایندهای کسب و کار مقاله مدیریت کسب و کار مقاله در مورد مدیریت کسب و کار مقاله درباره مدیریت کسب و کار مقاله رشته مدیریت کسب و کار

Document management business

 

موضوع : مدیریت کسب و کار

فهرست مطالب
مقدمه                                                                                             ۱
درباره مدیریت                                                                                  ۲
ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار                                                     ۲
وظایف و فعالیت­های مدیریت                                                                  ۳
سازمان چیست ؟                                                                                ۴
سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص                                                      ۶
تصمیم گیرى                                                                                    ۶
طرح کسب و کار                                                                               ۷
اجزاى یک طرح کسب و کار                                                                 ۷
اندیشه (ایده) کسب و کار                                                                      ۸
شروع کسب و کار                                                                             ۹
وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار                                                  ۱۰
مدیریت بازاریابی                                                                             ۱۱
مدیریت مالی                                                                                   ۱۱
هزینه‌هاى شروع کار                                                                         ۱۱
انواع شرکت­ها                                                                                 ۱۳
اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار                                                         ۱۴
فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه کسب و کار                                        ۱۵
مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکت­ها                                                ۱۶
پنج مهارت کسب و کار آینده ساز                                                           ۱۷
مدیریت اخلاق در محیط کار                                                                 ۱۸
ارتقاى کسب و کار                                                                            ۱۹
چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟                                       ۲۰
مفهوم عملی فرانشیز                                                                          ۲۱
مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان                                                           ۲۲
بحران چیست ؟                                                                                ۲۳
روانشناسی برخورد با بحران                                                    ۲۴
مدیریت در بحران                                                                             ۲۷

مقد مه:
مدیریت کسب و کار:

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم «کارآفرینی» و «مدیریت کسب و کار» تفاوت چندان و یا مشخص نمی­توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می­باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می­شوند؛ «کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می­نماید» کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: ۱- مدیریت مستقل ۲- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد ۳- انجام فعالیت­ها به صورت عملی ۴- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 31

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط