دانلود پاورپوینت علوم موثر بر سلامتی – 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم موثر بر سلامتی – 22 اسلاید
علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید.
حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید.
اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد.
اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید.

5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد.

پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند.
کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط