دانلود مقاله طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

دانلود مقاله طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ معنی سورتینگ دانلود مقاله طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ دستگاه سورتینگ دستگاه سورتینگ میوه دستگاه سورتینگ سیب زمینی دستگاه سورتینگ برنج دستگاه سورتینگ خیار مقاله سورتینگ

دانلود مقاله طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

مقدمه :
درآمد حاصل از فروش سیستم های ماشین بینایی و متعلقات وابسته در سال ۱۹۸۶ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بوده و این رقم تا سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۲ میلیارد دلار شده است. کاربرد ماشین بینایی در مواردی مثل مونتاژ محصولات ، بازرسی و انتقال مواد ، باعث بهبود کارایی این فرایندها خواهد گردید.
عدم اطلاع کافی مهندسین از تکنولوژی ماشین بینایی و عدم آشنایی با توجیه اقتصادی بکارگیری آن موجب شده است که در استفاده از این تکنولوژی تردید و بعضی مواقع واکنش منفی وجود داشته باشد. علیرغم این موضوع ، ماشین بینایی روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده و روند رشد آن چشمگیر بوده است.
تعداد سیستم های ماشین بینایی نصب شده و در حال استفاده نسبت به تعداد  مواردی که می توانند از این تکنولوژی بهره گیرند ، بسیار کمتر است. سازندگان و فروشندگان سیستم های ماشین بینایی بر این عقیده هستند که بجز موارد معدود ، اطلاعات کاربران این سیستم ها بسیار محدود می باشد. در حالی که مفاهیم کلی برای کاربران شناخته شده است ، اطلاع کاربردی کافی در اختیار کاربران نیست تا بتوانند نیازهای خودشان را با تواناییهای ماشین مرتبط و بررسی نمایند.
نظر به اینکه کاربرد ماشین بینایی روز به روز گسترده تر می شود و هم اکنون در برخی از صنایع مونتاژ الکترونیک ، صنایع اتوموبیل سازی و صنایع نساجی این تکنولوژی متداول شده است. لازم می نماید تا صنعت کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز در خصوص بکارگیری این تکنولوژی آشنایی لازم را پیدا کند. استفاده از ماشین بینایی بعنوان یک ابزار کارآمد و انعطاف پذیر در سیستم های اتوماسیون کارخانه های صنایع غذایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این پژوهش سعی خواهد کرد ضمن معرفی سیستم های ماشین بینایی و پردازش دیجیتالی تصویر و کاربردهای آن در صنایع مربوط به کشاورزی ، به طور اخص به کاربرد آن در سورتینگ تخم مرغ و طراحی سیستم های مربوط به آن (نرم افزار و …) بپردازد.

فهرست مطالب
مقدمه : ۲
فصل اول ۵
۱ -۱ اشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از ان ۶
۱-۱-۱ بینایی و اتوماسیون کارخانه ۸
۲-۱-۱ بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین ۱۰
۳-۱-۱ پارامترهای مقایسه ای ۱۰
۴-۱- ۱ ملاحظات اقتصادی ۱۲
۲-۱  کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی ۱۳
۱-۲-۱ کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها : ۱۴
۲-۲-۱ کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات ۱۶
۳-۲ -۱ طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات ۱۷
۴-۲ -۱ کاربرد در سایر تولیدات غذایی ۱۸
۶-۲-۱  نتیجه استفاده از سیستم های بینایی ماشین در کشاورزی ۱۹
۳-۱ طرح یک خط مکانیزه تولید تخم مرغ ۱۹
۱-۳ -۱ اجزاء یک مرغداری مکانیزه به همراه بخش بسته بندی ۲۰
۲-۱-۳ -۱ مرحله شستشو ۲۱
۳-۱-۳-۱  مرحله درجه بندی ۲۲
۴-۱-۳-۱ مرحله بسته بندی ۲۳
فصل دوم ۲۴
۱-۲ مفاهیم اولیه پردازش تصویر ۲۵
۱-۱-۲ پیکسل ۲۵
۲-۱-۲ پنجره ۲۶
۳-۱-۲ مکان پیکسل ۲۷
شکل ۴-۱-۳) المانهای غیر مستطیلی a) المانهای گرد مجزا b) المانهای گرد دارای همپوشانی ۳۰
۴-۱-۲ سطح خاکستری ۳۰
۱-۵-۱-۲ خطای اندازه گیری ۳۸
۶-۱-۲ هیستوگرام ۴۰
۱-۶-۱-۲ ایجاد هیستوگرام ۴۱
۲-۶-۱-۲ مشخصات ۴۴
۷-۱-۲ سیستم های رنگی RGBو CMYB 45
۲-۲ پردازش های اولیه ماشین بینایی ۴۶
۱-۲-۲تبدیل تک متغیره ۴۸
۱-۱-۲-۲ عملگر همانی ۴۹
۲-۱-۲-۲ عملگر معکوس ۵۰
۳-۱-۲-۲ عملگر حد استانه ۵۱
۴-۱-۲-۲ سایر اپراتورها ۵۲
شکل ۹-۲-۲) عملگر معکوس حد استانه سطح خاکستری (a تابع (b ورودی (c خروجی ۵۶
۲-۲-۲تبدیل دو متغیره (جفتی) ۵۷
۱-۲-۲-۲ جمع تصاویر ۵۹
۳-۲-۲-۲ ضرب تصاویر ۶۳
۳-۲ طراحی سیستم ۶۶
۱-۳-۲ سیستم ماشین بینایی ۶۷
۲-۳-۲پردازش تصویر ۶۹
۲-۲-۳-۲ پیدا کردن ناحیه مورد علاقه Region of interest 72
۳-۲-۳-۲ پیدا کردن مرز تخم مرغ ۷۳
۴-۲-۳-۲ حذف نویز ۷۵
۵-۲-۳-۲ تشخیص تمیز یا الوده بودن تخم مرغ ۷۶
۶-۲-۳-۲ تخمین وزن و حجم تخم مرغ ۷۷
الگوریتم های پردازش تصویر : ۷۹
۳) مرحله پیدا کردن مرز تخم مرغ ۸۰
۴) مرحله حذف نویز ۸۲
۵) مرحله تشخیص تمیز یا الوده بودن تخم مرغ ۸۳
۶)تخمین وزن و حجم تخم مرغ ۸۴
فصل سوم ۸۵
۱-۳ نتایج ازمایش سیستم ۸۶
۲-۳ پیشنهادات ۸۷
تقدیر و تشکر ۸۸


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 87

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط