سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی جمعیت

دانلود ترجمه مقاله رشته مدیریت سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی پرسشنامه رویکرد اکولوژی جمعیت تحقیق مدیریت ارتباط با کارمندان مقاله بافت سازمانی رویکرد اکولوژی جمعیت مقاله اکولوژی جمعیت اکولوژی جمعیت سازمان تعریف جمعیت در اکولوژی نظریه اکولوژی جمعیت سازمان دانلود کتاب الفبای اکولوژی جمعیت مقاله اکولوژی جمعیت شناخت بافت سازمانی بافت سازمانی چیست؟

Moderiyat-karmand

 

مقاله ترجمه شده

چکیده:
هدف: هدف از این مقاله ایجاد مدلی تئوریک از ویژگی ها و عوامل تعیین کننده ی شکل های مختلف مدیریت کارمند: مدیریت ساده، مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی می باشد.
– رویکرد؛ روش شناسی، طراحی: این مقاله براساس کاری در رابطه با مدیریت منابع انسانی از طریق یکپارچه سازی مدیریت انتقادی، اکولوژی جمعیت و روابط صنعتی و به منظور توسعه مدلی مفهومی از خصوصیت مدیریت کارمند و عوامل تعیین کننده اش می باشد.
– نتایج: این چارچوب، گامی حائز اهمیت به سوی تفکر درباره عوامل تعیین کننده و خصوصیت سیستم های مدیریت کارمند ارائه می دهد.
-کاربردهای عملی: یک نوع شناسی از 6 شکل مدیریت کارمند در هر دو بافت متحد و غیرمتحد ایجاد شده است. این مقاله تجدیدنظری به رویکرد جهانی HRM محسوب می شود و دیدگاهی از فنون مدیریت کارمند و عوامل تعیین کننده اش ارائه می دهد.
– ارزش، اصالت: با وجود قانون مندی ادبیات HRM، بحث اندکی در باب نقش بافت در تحت تأثیر قراردادن ویژگی HRM یا مدیریت کارمند در کل وجود دارد
این مقاله در سال 2011 در یکی از مجلات ای اس ای به جاپ رسیده و حاوی 16 صفحه می باشد.

منبع پرسشنامه: www.emeraldinsight.com


فرمت فایل: WORD ,PDF

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط