طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم فصل 4 آمادگی برای جمع و تفریق

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم فصل 4 آمادگی برای جمع و تفریق
عنوان فصل چهار کتاب ریاضی پایه دوم دبستان، عددهای سه رقمی می‌باشد. هدف از صفحه عنوان این فصل، آموزش و یادآوری عدد 100 و ورود به بحث عددهای سه رقمی است. یکی از موضوعات این فصل، آمادگی برای جمع و تفریق می باشد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 7 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

انتظار می‌رود بعد از فعالیت‌های یاددهی یادگیری دانش آموزان به نتایج و پیامدهای آموزشی و تغییرات رفتاری دست یابند از جمله:

✅ بتوانند با استفاده از جدول شمارش ترتیبی اعداد جمع و تفریق انجام دهند.
✅ بتوانند جمع‌های یک رقم با یک رقم، دو رقم با دو رقم با مبنای ده و دو رقم با یک رقم را انجام دهند.
✅ بتوانند با مبنای مضارب 100، محاسبات جمع و تفریق را انجام دهند.
✅ دانش آموز حاصل جمع و تفریق را روی محور اعداد نشان دهد.
✅ آمادگی برای تقریب زدن به روش گردکردن پیدا کند.
✅ بتوانند با حرکت و شمارش رو به جلو و رو به عقب روی محور اعداد صدتا صدتا، محاسبات جمع و تفریق را انجام دهند و به صورت ردیفی حاصل را بنویسند.
✅ بتوانند با استفاده از روش نمادین هر انگشت دست را مثل یک دسته ده تایی فرض کرده و محاسبات خود را با اعداد دو رقمی با مضارب ده دهی به راحتی با انگشتان دست انجام دهند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط