طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 4 ضرب عددهای یک رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 4 ضرب عددهای یک رقمی
در ابتدای کار ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ١٢ ﭼﻮﺏ ﻛﺒﺮﻳﺖ بدهید ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻮﺭي ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺍي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻧﺒﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻊ ﺭﻧﮕﻲ ﺩﺭﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻣﺜﻼ  ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ علامت ضرب را تشخیص دهد.
✅ مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند.
✅ عبارت ضرب را از چپ به راست بخواند.
✅ کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند.
✅ روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند.
✅ توانائی حفظ کردن و بخاطر سپردن ضرب‌های یک رقمی داشته باشند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط