طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم فصل 3 محاسبه های تقریبی

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم فصل 3 محاسبه های تقریبی
هدف اولین فعالیت درس محاسبه‌های تقریبی مشخص کردن رقم تقریب مورد نظر است، پیش از این به این صراحت رقم مورد نظر بیان نمی‌شد. انتظار می‌رود وقتی می‌گوییم با تقریب رقم صدگان، دانش آموز متوجه شود که باید بسته هاي 100 تایی درست کند و یا 100 تا 100 تا بشمارد و یا روي عدد، تقسیم بندي را صدتایی انجام دهد.

در کار در کلاس نیز همین موضوع تمرین شده است. در فعالیت دوم قصد داریم دانش آموزان را با مفهوم خطاي محاسبه آشنا کنیم. همین که متوجه شوند مقدار تقریبی به دست آمده چقدر با مقدار واقعی اختلاف دارد کفایت می‌کند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. فایل مذکور در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ مقدار تقریبی یک عدد را به دو روش مختلف و با درك رقم مورد نظر تقریب پیدا می‌کند.
✅ عددها را به طور تقریبی روي محور نشان می‌دهد و براساس آن تقسیم بندي عدد را انجام می‌دهد.
✅ در جمع و ضرب دو عدد از عددهاي تقریبی استفاده کرده و خطاي محاسبه را پیدا می‌کند.
✅ محاسبه ي تقریبی جمع و تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهد.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط